Jtluhyw1uokliw1aj2j3

Unearth scientific secrets with the digital Inside Explorer table

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 14:03 CEST

A deep sea creature’s final meal and a large hairy fly that has evolved to mimic a bee are some of the intriguing items from the collections at the Natural History Museum in London to go on display in a new digital installation. The installation is based on medical imaging and high performance visualisation technology developed by Interactive Institute Swedish ICT.

Qyizptnkbliiupwivrxh

Nu inviger vi Interactive Institute Swedish ICT i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 11:18 CET

Interactive Institute Uppsala siktar på att ta position som ledande på forskning inom områden som öppen innovation, innovation management och social informatik och en mängd ledande företrädare för dessa forskningsområden finns då på plats för att berätta mer om just dessa ämnen.

Tj2ar11bhlvpg5zaesod

Visualisering, skanningsteknologi och 3D-skrivare avslöjar dolda egyptiska skatter

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 12:00 CET

I ett banbrytande 3D-digitaliseringsprojekt har Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Autodesk och CMIV skapat en digital kopia av mumien Neswaiu på Medelhavsmuseet i Stockholm. Nu öppnar museets nya Egyptenutställning där besökarna kan utforska mumien med hjälp av ett visualiseringsbord samt hålla i en 3D-kopia av den guldamulett som göms i mumiens lindor.

Tj2ar11bhlvpg5zaesod

Groundbreaking visualization and 3D technologies reveal hidden ancient Egyptian treasures

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 12:00 CET

In a groundbreaking 3D digitization project, Interactive Institute Swedish ICT, Autodesk and CMIV have created a digital copy of the mummy Neswaiu from Medelhavsmuseet in Stockholm. The result is presented in a new exhibition where visitors can explore the mummy using an interactive touch table, and also hold a 3D printed copy of a golden amulet that was placed inside the mummy over 2300 year ago.

Media-no-image

World leaders in digital diplomacy take part in 24-hour DiploHack in Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-01-09 16:10 CET

Some of the world's leading digital diplomats will gather in Stockholm on 16-17 January for the Stockholm Initiative on Digital Diplomacy (#sidd) meeting. Interactive Institute Swedish ICT will lead a 24-hour diplohack organized by the Swedish Ministry for Foreign Affairs where representatives from a dozen countries will work together to produce new methods for the digital diplomacy of the future.

During 24 hours, the diplomats will work together with international experts on communication and technology in a so-called 'diplohack' led by Carl Heath, researcher at the Interactive Institute. The format combines different kinds of expertise to produce joint solutions to current diplomatic challenges. Participants include digital strategists from the US, UK and French foreign ministries, Bambuser founder Måns Adler, Italian diplomat and author of Twitter for Diplomats Andreas Sandre, and author of the Twiplomacy studies Matthias Lüfkens.

- International diplomacy is an interesting area to look at when working with open innovation and design methodology. It is an audience with high skills and an area that involves complex international processes, says Carl Heath at the Interactive Institute.

The expectation is that the participants will together develop practical and implementable solutions for the future of digital diplomacy. The outcome of the meeting will be shared widely and may be used by anyone who wishes.

- The challenge is to design the workshop in a way that makes it possible to get concrete results in a short time, says Carl Heath.

The starting point for the meeting was the objective outlined in the Statement of Foreign Policy that Sweden must be at the absolute cutting edge in digital diplomacy efforts.

In connection with the meeting, a special TEDxStockholmSalon on the new diplomacy is being held, at which Carl Bildt will make his TEDx debut.

Links

Further information about the meeting, the programme and list of participants: www.diplohack.org/stockholm.html

Further information about the TEDxStockholmSalon on the new diplomacy: www.tedxstockholm.com

Contact

For further information on "diplohack", please contact Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT, carl.heath@tii.se,  +46 70 240 20 37

For further information on interviews with participants, please contact Lina Eidmark. Ministry for Foreign Affairs, lina.eidmark@gov.se, +46 70 813 68 95


Interactive Institute Swedish ICT is an experimental IT & design research institute dedicated to the creation of ground-breaking user experiences. The institute has about 60 employees and offers expertise in interaction design, visualization, user behavior, sound design, games and entertainment. Interactive Institute is located in Stockholm/Kista (HQ), Piteå, Umeå, Karlstad, Eskilstuna, Norrköping and Gothenburg, and is owned by RISE (Research Institutes of Sweden) through Swedish ICT.  http://www.tii.se

Some of the world's leading digital diplomats will gather in Stockholm on 16-17 January for the Stockholm Initiative on Digital Diplomacy (#sidd) meeting. Interactive Institute Swedish ICT will lead a 24-hour diplohack organized by the Swedish Ministry for Foreign Affairs where representatives from a dozen countries will work together to produce new methods for the digital diplomacy of the future.

Läs vidare »
Media-no-image

Interactive Institute leder 'DiploHack' för världens främsta inom digital diplomati

Pressmeddelanden   •   2014-01-09 15:09 CET

Några av världens främsta digitala diplomater samlas den 16-17 januari i Stockholm för mötet Stockholm Initiative for Digital Diplomacy (#sidd). Interactive Institute Swedish ICT kommer att leda ett 24 timmars ”diplohack” som arrangeras av utrikesdepartementet där representanter från ett tiotal länder gemensamt ska arbeta fram nya metoder för dagens och framtidens digitala diplomati.

Under 24 timmar kommer diplomaterna att arbeta tillsammans med internationella experter på kommunikation och teknik i ett så kallat ”diplohack” under ledning av Carl Heath, forskare på Interactive Institute. Formatet innebär att blanda olika kompetenser för att tillsammans försöka lösa aktuella utmaningar för diplomatin. Bland deltagarna finns digitala strateger från amerikanska, brittiska och franska utrikesdepartementen, Bambuser-grundaren Måns Adler, den italienska diplomaten och författaren till boken ”Twitter for Diplomats” Andreas Sandre samt Twiplomacy-studiens upphovsman Matthias Lüfkens.

- Internationell diplomati är ett intressant område att titta på för oss som jobbar med öppen innovation och designmetodik. Det är en målgrupp med hög kompetens och ett område som involverar komplexa internationella processer, säger Carl Heath på Interactive Institute.

Förhoppningen är att deltagarna tillsammans ska utveckla konkreta och genomförbara lösningar för framtidens digitala diplomati. Detta utifrån ett antal frågeställningar som definieras i början av mötet. Resultatet av mötet kommer att delas brett för att kunna användas av alla som vill.

- Utmaningen är att designa workshopen så att det går att få konkreta resultat på kort tid, säger Carl Heath.

Utgångspunkten för mötet är utrikesdeklarationens mål om att Sverige ska ligga i den absoluta framkanten i arbetet med digital diplomati.

I samband med mötet anordnar TEDxStockholm en särskild session om ny diplomati, där utrikesminister Carl Bildt debuterar som TED-talare.

Länkar

Mer information om mötet, program och deltagarlista: www.diplohack.org/stockholm.html

Mer information om TEDx Stockholms session om ny diplomati: www.tedxstockholm.com

Kontakt

För mer information om "diplohack" kontakta Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT, carl.heath@tii.se / 070-2402037

För mer information om intervjuer med deltagarna kontakta Lina Eidmark, Utrikesdepartementet, lina.eidmark@gov.se / 0708-136895


Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se

Några av världens främsta digitala diplomater samlas den 16-17 januari i Stockholm för mötet Stockholm Initiative for Digital Diplomacy (#sidd). Interactive Institute Swedish ICT kommer att leda ett 24 timmars ”diplohack” som arrangeras av utrikesdepartementet där representanter från ett tiotal länder gemensamt ska arbeta fram nya metoder för dagens och framtidens digitala diplomati.

Läs vidare »
Media-no-image

Nyinflyttade får hjälp till hållbara vanor

Pressmeddelanden   •   2014-01-08 11:00 CET

Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Vår livsstil och våra vanor påverkar mer än vi tror. Genom att inspirera och informera människor när de är mottagliga för förändring, till exempel vid en flytt, är chansen stor att de kan skapa nya hållbara vanor. I ett projekt som delvis finansieras av Energimyndigheten ska Interactive Institute Swedish ICT, SABO, Bostads AB Mimer, Eskilstuna Kommunfastigheter samt Länsstyrelsen i Södermanlands län och Västmanlands län ta fram en interaktiv utbildning som riktar sig till nyinflyttade hyresgäster. 

Målet är att uppnå en energibesparing på 20 procent, vilket gynnar både hyresgästerna och miljön. Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Därför är det viktigt att minska energianvändningen i landets byggnader för att uppnå de nationella miljömålen. Ny energieffektiv teknik kan ge en viss besparing, men ändrar man dessutom beteende och skapar hållbara vanor kan energianvändningen minska ytterligare. Det här projektet kommer att utveckla, genomföra och utvärdera en interaktiv utbildning för nyinflyttade hyresgäster för att skapa förutsättningar för hållbara vanor.

- Vi vill kunna förmedla till människor att deras eget beteende är viktigt och att de nu har stora möjligheter att etablera hållbara vanor, säger Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT och adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign på KTH.

I projektet får hyresgästerna en återkoppling på den egna elanvändningen för varje apparat och kan på så sätt lägga grunden för nya hållbara vanor. Projektet bygger på tidigare forskningsresultat från Interactive Institute och blir en naturlig fortsättning på Allmännyttans Energisparkampanj som drivs av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Bostads AB Mimer deltar aktivt genom att utbilda sina fastighetsskötare och bovärdar, som i sin tur ser till att de nyinflyttade får ta del av den interaktiva utbildningen. Under det första året kommer 100 nyinflyttade hyresgäster i Eskilstuna och Västerås att få ta del av utbildningen, och därefter kommer utbildningen att spridas till alla som deltar i Allmännyttans Energisparkampanj via SABO. I dag har cirka 130 allmännyttiga kommunala bostadsföretag med sammantaget 500 000 lägenheter anslutit sig till kampanjen.

- Vi är glada över att detta projekt nu blir verklighet. Det blir en naturlig fortsättning på Allmännyttans energisparkampanj, säger Nina Rådström-Oldertz, kommunikationschef på SABO.

- Utmaningen ligger i att skapa en utbildning som motiverar hyresgästerna själva till att uppnå denna förändring, annars är det troligt att åtgärden inte får effekt, avslutar Cecilia Katzeff. 

Interactive Institute leder projektet. SABO, Eskilstuna kommunfastigheter AB, Bostads AB Mimer, och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Västmanlands län deltar också aktivt i projektet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagande partners.

För mer information:

Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT, professor i hållbar interaktionsdesign på KTH, tel: 072-251 09 04

Annika Edetun Lahtinen, projektledare, Interactive Institute Swedish ICT, tel: 072-225 48 60

Charlotte H. Kindmark Eskilstuna kommunfastigheter AB, tel; 073-950 89 26

Eva Favaro, marknadschef, Bostads AB Mimer, tel: 070-465 70 11

Nina Rådström-Oldertz, kommunikationschef, SABO, tel: 070-752 95 51

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se

Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. I ett projekt som delvis finansieras av Energimyndigheten ska Interactive Institute Swedish ICT, SABO, Bostads AB Mimer, Eskilstuna Kommunfastigheter samt Länsstyrelsen i Södermanlands län och Västmanlands län ta fram en interaktiv utbildning som riktar sig till nyinflyttade hyresgäster.

Läs vidare »
Media-no-image

Interactive Institute koordinerar forsknings- och innovationsagenda för spel

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 13:00 CET

Spel är en av världens snabbast växande industrier, och Sverige är bland världens topp-tio exportörer. Svenska spelutvecklare är bland världens absolut främsta i en global bransch som förutspås en lysande framtid - men trots detta saknas en nationell strategi för hur vi långsiktigt stärker vår globala konkurrenskraft och säkerställer framtida export och tillväxt. I början på nästa år startar Agenda: GAME - ett projekt som tar ett första steg till att positionera spel som ett eget forsknings- och innovationsområde med siktet ställt på framtiden.

Projektet Agenda: GAME samlar aktörer från spelindustrin, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet med målsättningen att skapa en nationell forsknings- och innovationsagenda för att långsiktigt ta tillvara våra förutsättningar inom spelområdet och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Projektet drar igång i februari och ska definiera behov och strategier för utveckling av spel som ett innovationsområde.

Bakom Agenda: GAME står Interactive Institute Swedish ICT, Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Dataspelsbranschen, Rovio Sweden, Combitech, Saab AB, Gothia Science Park, The Game Incubator, Sweden Game Arena, Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C, Högskolan i Skövde, Visual Arena Lindholmen och Business Region Göteborg. Sara Backlund på Interactive Institute är projektledare och tillsammans med Staffan Björk vid Göteborgs Universitet processansvarig.

- Spelutveckling är en motor för innovation och påverkar allt fler delar av vårt samhälle, säger Sara Backlund. - Spel driver inte bara utvecklingen av teknik och affärsmodeller anpassade för digitala marknader, utan spelar också en allt större roll för lärande, deltagandekultur, regional utveckling samt utveckling av produkter, tjänster och processer i en mängd branscher. Det är hög tid att även vi i Sverige får upp ögonen för den enorma potential som detta för med sig.

Projektet har beviljats planeringsbidrag inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. 

Kontakt

Sara Backlund, projektledare, Interactive Institute Swedish ICT

email: sara.backlund@tii.se  telefon: 0730-66 20 36

Staffan Björk, processledning, Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska högskola

email: staffan.bjork@ait.gu.se  telefon: 076-113 65 56


Projektgrupp

 • Sara Backlund (projektledare, processledning), Interactive Institute Swedish ICT
 • Staffan Björk (processledning), Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet
 • Per Strömbäck, Dataspelsbranschen
 • Oskar Burman, Rovio Sweden
 • Michael Stenmark, spelutvecklare, konsult Goo Technologies
 • Per M. Gustavsson, Combitech, Saab AB
 • Per-Arne Lundberg, Gothia Science Park, The Game Incubator & Sweden Game Arena
 • Anders Ynnerman, Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C
 • Per Backlund, Högskolan i Skövde, Interaction Lab
 • Andreas Göthberg, Visual Arena Lindholmen, Business Region Göteborg
 • Peter Ljungstrand, Interactive Institute Swedish ICT


Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se

Spel är en av världens snabbast växande industrier, och svenska spelutvecklare är bland världens absolut främsta. Trots detta saknas en nationell strategi för hur vi långsiktigt stärker vår globala konkurrenskraft och säkerställer framtida export och tillväxt. Nästa år startar Agenda: GAME - ett projekt som tar första steget till att positionera spel som ett eget forsknings- och innovationsområde.

Läs vidare »
Uojtfvaatlf2ul1rxgtr

Interactive Institute har fått sin första adjungerade professor på KTH

Pressmeddelanden   •   2013-12-11 08:50 CET

Installerad och klar! Under högtidliga former utnämndes Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT i Eskilstuna, till adjungerad professor på KTH i ämnet hållbar interaktionsdesign. Installationshögtiden ägde rum den 15:e november i Stadshuset i Stockholm, och Cecilia Katzeff är därmed Interactive Institutes första adjungerade professor på KTH.

Vplp2esfb1kkadei9jos

NODEM 2013 fokuserar på museers utmaningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 10:07 CET

I år firar konferensen NODEM 10-årsjubileum och bjuder på inte mindre än 70 talare från hela världen. Konferensen går av stapeln 2-3 december i Stockholm, och årets tema är 'Beyond Control – the Collaborative Museum and its Challenges'. NODEM 2013 är ett samarbete mellan NODEM Network of Design and Digital Heritage, Interactive Institute Swedish ICT, Riksutställningar och Stadsmuseet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Sara is the Chief Information Officer and Director of Communications at Interactive Institute Swedish ICT and is responsible for... Visa mer

 • Presskontakt
 • Communications Officer
 • gqtuciewa.tanmarfak@ovwexxtii.blqlse
 • +4673491626

Om Interactive Institute Swedish ICT

We create groundbreaking user experiences.

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 55 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Uppsala, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.

Adress

 • Interactive Institute Swedish ICT
 • Isafjordsgatan 22
 • 164 26 Kista
 • Vår hemsida