Skip to main content

Johan Thurfjell och Interactive Institute på Avesta Art 2006

Evenemang

13
MAY
AVESTA ART
-   -

Johan Thurfjell ställer ut sitt nya verk Close (not yet) på Avesta Art, en nedtecknad dröm som inte låter oss komma nära. Utställningen har öppet mellan den 13 maj och den 10 september.

Oavsett om Thurfjell arbetar digitalt eller med andra medier är den gemensamma nämnaren för många av hans verk en flerskiktad narrativ struktur. I denna struktur går ofta olika berättelser in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer för att till slut ändå sammanfogas till en fulländad helhet.

Utställningen har öppet mellan den 13 maj och den 10 september i det gamla järnverkets mäktiga ugnar och skimrande slagg. Förutom Thurfjells konstverk deltar 12 andra konstnärer på Avesta Art. Detta är den fjärde utställningen i rad som Interactive Institute samarbetar med Verket i Avesta.

Det unika samarbetet mellan Thurfjell och Interactive Institute sker under Konst & Teknikprogrammet som genomför renodlade konstproduktioner där konsten möter publik och forskning. Via Konst & Teknikprogrammet drar vi nytta av våra tidigare erfarenheter inom området samtidskonst och IT-forskning samtidigt som vi utvecklar nya former för samverkan mellan beställare, producent, finansiär och konstnär.

Close (not yet)
Johan Thurfjell
Producerat av Art Productions, en del av Konst & Teknikprogrammet på
Interactive Institute.
Projektledare: Ann-Sofie Sydow
Programmerare: Fredrik Petersson.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Sofie SydowMobil: 0707 47 97 87
E-post: ann-sofie.sydow@tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera