Skip to main content

Kan mobilspel ändra ungas energibeteende?

Evenemang

08
MAR
Sveriges Energiting, Eskilstuna, Drottninggatan 12, sal C104
  -

Hur väcker man unga människors intresse för energifrågor? Kan man påverka ung¬domars kunskap och beteende kring energi genom ny digital teknik? På Energitinget den 8 mars utmanar Interactive Institute energibranschen att skapa innovativa mobilspel som kan få ungdomar att ändra sitt energibeteende. Elever från Djurgårdsskolan i Eskilstuna kommer att delta som experter och bedömare i sammanhanget.

Dagens ungdomar är uppväxta med ny teknik där datorer, datorspel, Internet och mobil¬tele¬foner är en naturlig och självklar del av vardagen. Därför har Interactive Institute bjudit in elever som går datainriktning på Djurgårdsskolan till Energitinget. De ska agera ungdoms¬experter i en workshop, där de tillsammans med forskare och representanter från energi¬branschen får ta fram innovativa mobilspelskoncept för att skapa positiva beteendeförändringar när det gäller sin egen energikonsumtion.

I forskningsprojektet Young Energy undersöker vi om det går att påverka ungdomars kunskap och beteende kring energifrågor på ett positivt sätt, genom att använda lekfulla och intressanta metoder som grundas på unga människors egna kommunikationsverktyg, såsom Internet och mobiltelefoner. Young Energy drivs av Interactive Institute i Eskilstuna med stöd av Energimyndigheten.

Energianvändningen i hushåll genomgår nu radikala förändringar. År 2009 kommer alla hushåll i Sverige ha tillgång till ett fjärravläsningssystem som ger detaljerad information om hur energin används i hemmet, 1 gång/månad. Med hjälp av det kan vi skapa helt nya system, tjänster och affärsmodeller för effektiv energianvändning. I workshopen kommer vi därför diskutera hur fjärravläsning, och annan modern teknik, kan förändra konsumtionsmönster med hjälp av ny digital teknik.

Välkommen att delta i utmaningen!

För mer information kontakta gärna:
Carin Torstensson, projektledare – Power, Interactive Institute
Telefon: 016-13 35 33
Mobil: 0702-44 35 33
E-mail: carin.torstensson@tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera