Skip to main content

Interactive Institute får 9 miljoner för utveckling av ljud som informationsbärare

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2011 14:12 CEST

Interactive Institute har beviljats totalt 9 miljoner för utveckling av ljud som informationsbärare i industri- och tjänstetillämpningar. Utvecklingen sker på institutets enhet i Piteå, Interactive Institute Sonic Studio, och tillämpningarna kommer att profileras mot regionens prioriterade områden. Av de beviljade medlen kommer 6 miljoner från EU:s strukturfonder, och övriga medfinansiärer är Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå Kommun och Skellefteå Kommun. 

– Vi ser en oerhört stor potential för ljud som informationsbärare, säger Katarina Delsing, studioföreståndare för Interactive Institute Sonic Studio. Dagens IT-lösningar baseras till största delen på grafik, men det finns en gräns för hur mycket information vi kan ta in visuellt. Med hjälp av ljud kan vi skapa lösningar där vi utnyttjar människans kapacitet bättre samtidigt som vi bidrar till en bättre arbetsmiljö. Genom att vara tidiga med detta i regionen skapar vi både konkurrensfördelar och arbetstillfällen.

Projektet, som kallas för LJUDIT (Ljud som informationsbärare i industri- och tjänstetillämpningar) är en fortsättning på projektet ”Center för innovation inom IT relaterad ljud- och musikdesign” där man under 2007-2010 arbetat med att ta fram innovativa applikationer och verktyg. Nu fokuserar gruppen på att skräddarsy tillämpningarna för att hjälpa till att utveckla regionalt prioriterade områden såsom processindustri, tjänstetillämpningar inom spel & media samt e-hälsa. Projektet löper över 3 år och startar den 1 juni 2011. Projektets totala budget är 12 miljoner.

Kontakt:

Katarina Delsing, Studioföreståndare, Interactive Institute Sonic Studio

Telefon: 070-666 88 67, e-mail: katarina.delsing@tii.se

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera