Skip to main content

Interactive Institute har fått sin första adjungerade professor på KTH

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 08:50 CET

Installerad och klar! Under högtidliga former utnämndes Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT i Eskilstuna, till adjungerad professor på KTH i ämnet hållbar interaktionsdesign. Installationshögtiden ägde rum den 15:e november i Stadshuset i Stockholm, och Cecilia Katzeff är därmed Interactive Institutes första adjungerade professor på KTH.

Cecilia Katzeff är filosofie doktor i psykologi och har arbetat på Interactive Institute sedan 2001 då hon anställdes för att arbeta med forskning och design för IT och lärande. Idag forskar hon om människans och designens roll i utvecklingen av smarta elnät, hållbara städer och hållbar matkonsumtion. 

Jag fick möjlighet att lämna förslag på formulering av ämnesområdet för min adjungerade professur och ville då passa på att införliva hållbarhet. Hållbar interaktionsdesign är ett sätt för mig att utpeka en tydlig riktning i min forskning, säger Katzeff.

Cecilia Katzeff är sedan tidigare docent i människa-dator-interaktion som belyser det tvärvetenskapliga fältet mellan människor och IT. Hållbar interaktionsdesign tillför ytterligare dimensioner genom att det lyfter fram designens roll i att stödja en hållbar samhällsutveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Professuren kommer att vara knuten till avdelningen för Medieteknik och Interaktionsdesign, KTH, och CESC (Centre for Sustainable Communications), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid KTH, och stärker därmed samarbetet mellan Interactive Institute och KTH ytterligare. 

Kontakt

Cecilia Katzeff, forskningsledare, Interactive Institute Swedish ICT i Eskilstuna

email: cecilia.katzeff@tii.se  telefon: 0722-51 09 04

Bild för nedladdning: http://www.flickr.com/photos/interactiveinstitute/8505844123/in/set-72157623539277972

Läs mer om Cecilia Katzeff: http://www.tii.se/people/cecilia-katzeff


Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera