Skip to main content

Interactive Institute koordinerar forsknings- och innovationsagenda för spel

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 13:00 CET

Spel är en av världens snabbast växande industrier, och Sverige är bland världens topp-tio exportörer. Svenska spelutvecklare är bland världens absolut främsta i en global bransch som förutspås en lysande framtid - men trots detta saknas en nationell strategi för hur vi långsiktigt stärker vår globala konkurrenskraft och säkerställer framtida export och tillväxt. I början på nästa år startar Agenda: GAME - ett projekt som tar ett första steg till att positionera spel som ett eget forsknings- och innovationsområde med siktet ställt på framtiden.

Projektet Agenda: GAME samlar aktörer från spelindustrin, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet med målsättningen att skapa en nationell forsknings- och innovationsagenda för att långsiktigt ta tillvara våra förutsättningar inom spelområdet och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Projektet drar igång i februari och ska definiera behov och strategier för utveckling av spel som ett innovationsområde.

Bakom Agenda: GAME står Interactive Institute Swedish ICT, Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Dataspelsbranschen, Rovio Sweden, Combitech, Saab AB, Gothia Science Park, The Game Incubator, Sweden Game Arena, Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C, Högskolan i Skövde, Visual Arena Lindholmen och Business Region Göteborg. Sara Backlund på Interactive Institute är projektledare och tillsammans med Staffan Björk vid Göteborgs Universitet processansvarig.

- Spelutveckling är en motor för innovation och påverkar allt fler delar av vårt samhälle, säger Sara Backlund. - Spel driver inte bara utvecklingen av teknik och affärsmodeller anpassade för digitala marknader, utan spelar också en allt större roll för lärande, deltagandekultur, regional utveckling samt utveckling av produkter, tjänster och processer i en mängd branscher. Det är hög tid att även vi i Sverige får upp ögonen för den enorma potential som detta för med sig.

Projektet har beviljats planeringsbidrag inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. 

Kontakt

Sara Backlund, projektledare, Interactive Institute Swedish ICT

email: sara.backlund@tii.se  telefon: 0730-66 20 36

Staffan Björk, processledning, Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska högskola

email: staffan.bjork@ait.gu.se  telefon: 076-113 65 56


Projektgrupp

 • Sara Backlund (projektledare, processledning), Interactive Institute Swedish ICT
 • Staffan Björk (processledning), Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet
 • Per Strömbäck, Dataspelsbranschen
 • Oskar Burman, Rovio Sweden
 • Michael Stenmark, spelutvecklare, konsult Goo Technologies
 • Per M. Gustavsson, Combitech, Saab AB
 • Per-Arne Lundberg, Gothia Science Park, The Game Incubator & Sweden Game Arena
 • Anders Ynnerman, Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C
 • Per Backlund, Högskolan i Skövde, Interaction Lab
 • Andreas Göthberg, Visual Arena Lindholmen, Business Region Göteborg
 • Peter Ljungstrand, Interactive Institute Swedish ICT


Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 60 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera