Skip to main content

Interactive Institute talar på TEDxTokyo

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2011 09:36 CEST

Magnus Jonsson, senior projektledare på Interactive Institute, är en av de särskilt inbjudna talare som kommer att presentera på TEDxTokyo-eventet ”Enter the Unknown” som går av stapeln den 21 maj i Tokyo. Det är ett av de första större event som organiseras i Tokyo efter naturkatastrofen i mars och den efterföljande kärnkraftskrisen, och fokus kommer att ligga på olika kreativa och innovativa sätt att återuppbygga Japan.

Magnus föredrag kommer att handla om hur vi överbryggar gapet mellan de stora mängder information vi utsätts för varje dag och vår förståelse för dessa, samt hur människor kan bli delaktiga i diskussionen kring de utmaningar vårt samhälle står inför idag.

– Jag tror att vi behöver gå vidare från att enbart utbilda och informera till att öppna upp för nya former av engagemang och delaktighet. Vi måste skapa nya relationer till forskning - relationer där människor inte är passiva mottagare utan aktiva deltagare, menar Magnus Jonsson.

Anledningen till att just Interactive Institute står på talarlistan är att institutet representerar den allra senaste utvecklingen inom deltagande, visualisering och IT.  – Det finns ett stort behov av aktörer som har en ny syn på hur samarbeten kan bedrivas och som rör sig i gränszonen mellan flera branscher. Interactive Institute arbetar med att lösa problem och samarbetar aktivt med många nya intressenter för att ta sig an de utmaningar världen står inför idag, säger Patrick Newell från TEDxTokyo.

Kontakt:
Magnus Jonsson, Senior Projektledare, Interactive Institute
Telefon: 070-322 75 78, e-mail: magnus.jonsson@tii.se

Sara Backlund, Kommunikationschef, Interactive Institute
Telefon: 0730-66 20 36, e-mail: sara.backlund@tii.se

TEDxTokyos hemsida: http://tedxtokyo.com

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera