Skip to main content

Interactive Institute utforskar människans plats i Norra Djurgårdsstadens smarta elnät

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 14:20 CET

Delaktighet och engagemang står i fokus när forskarna på Interactive Institute ska undersöka användningen av det smarta elnätet i projektet Norra Djurgårdsstaden. Institutet har tillsammans med bland andra Fortum, ABB och KTH beviljats finansiering till förstudien ”Smarta elnät i stadsmiljö” som beräknas vara färdig 2011.  – Vårt perspektiv är att undersöka människans plats i det smarta elnätet genom designorienterad forskning, säger Anton Gustafsson, doktor i tillämpad informationsteknologi och forskare på Interactive Institute.

I ett framtida elnät som till allt större del kommer att bestå av förnyelsebar energi såsom vindkraft kommer det att ställas större krav på att vi använder el när den finns, till exempel när det blåser. Detta kan ske genom automatiserade system som styr när tvättmaskinen ska starta, eller genom att väcka en medvetenhet hos människor. Här spelar design en viktig roll som synliggörande och engagerande faktor.

I förstudien kommer Interactive Institute utgå från de boendes perspektiv. De kommer att fokusera på hur elen och den egna elanvändningen ska visualiseras för att öka användarnas förståelse för dessa automatiska system. – Här handlar det om att göra interaktionen med dessa system till något som intresserar och engagerar snarare än att ställa krav på de boende, berättar Anton Gustafsson.

Den senaste veckan har debatten kring Norra Djurgårdsstaden handlat mycket om detaljstyrning och politiker som ställer krav på ett visst beteende hos de boende.

– En viktig aspekt i att bygga ett hållbart bostadsområde är delaktighet. Människorna som ska bo i området måste få säga sitt, menar Anton Gustafsson. Man kan inte designa något och sedan tro att det kommer att användas precis så som det var tänkt från början. Ett projekt som detta kräver att designprocessen fortgår efter att de boende flyttat in så att de själva får chansen att forma och påverka utvecklingen av sin stadsdel.

För mer information, kontakta:

Christina von Dorrien, VD, Interactive Institute
Telefon: 08-633 17 01, e-mail: cvd@tii.se

Anton Gustafsson, Interactive Institute
Telefon: 08-633 17 42, e-mail: anton.gustafsson@tii.se

Om projektet

I projektet ”Smarta elnät i stadsmiljö” kommer Fortum, ABB, Bygg Vesta, Electrolux, Ericsson, HSB, Interactive Institute, JM, KTH, NCC, Stockholm hamn och Stockholm Stad att tillsammans studera och utveckla möjligheten för ett smart elnät i stadsmiljö. Den projektfas som nu finansierats avser den förstudie som skall pågå under sex månader med start i oktober 2010. Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i både stadsmiljö och hamn. Förstudiens totala budget är 20,7 miljoner kronor och kommer att finansieras med cirka 8, 4 miljoner kronor från Energimyndigheten och 5 miljoner kronor från Vinnova. Resterande del av finansieringen kommer de deltagande företagen och organisationerna att stå för.

Målen för Norra Djurgårdsstaden är att CO2-utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till 2020. Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Byggstart är planerad till 2011 med första inflyttning 2012.

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda. http://www.tii.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera