Skip to main content

Utvärderingar av RUT och ROT i Tillväxtanalys nya treårsplan

Nyhet   •   Feb 01, 2019 09:36 CET

Idag publicerar vi vår analys- och utvärderingsplan – Kunskap för tillväxt 2019. I planen beskriver vi de frågeställningar som myndigheten kommer att belysa de närmaste tre åren.

Sveriges tillväxt påverkas av en rad skeenden och faktorer. I vår analys- och utvärderingsplan presenterar vi frågeställningar inom sex studieområden där vi kommer att bidra med kunskapsunderlag och rekommendationer fram till 2021. 

Vårt mål är att våra analyser ska komma till användning i utformningen av tillväxtpolitiken. I arbetet med att ta fram Kunskap för tillväxt 2019 har vi därför haft en bred dialog för att identifiera relevanta frågeställningar. 

– Den slutgiltiga planen är ett resultat av diskussioner med vår uppdragsgivare, våra primära målgrupper och med vårt vetenskapliga råd och det är med stor glädje jag nu presenterar den, säger Sonja Daltung, generaldirektör för Tillväxtanalys.

Under 2019 kommer Tillväxtanalys att redovisa fyra så kallade ramprojekt. Ett ramprojekt består av flera delprojekt som bidrar till att belysa en övergripande frågeställning som är relevant för tillväxtpolitikens utveckling, effektivisering och genomförande. De ramprojekt som redovisas under året belyser följande frågeställningar:

  • Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?
  • Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?
  • Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?
  • Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?

Under året kommer vi också att publicera flera intressanta delstudier. Ett exempel är utvärderingar av vilka effekter RUT- och ROT-avdragen har haft ur företagens perspektiv.

Tillväxtanalys kommer precis som under förra året att bjuda in till seminarier för att presentera resultaten av ramprojekten. 

– Vår ambition har hela tiden varit att seminarierna ska fungera som en mötesplats för forskning, politik och genomförande där vi utvecklar kunskap för tillväxtpolitiken. Jag upplever att förra årets seminarier blev just detta och ser fram emot många spännande möten och samtal under 2019, avslutar Sonja Daltung.

----------

På vår hemsida kan du ladda ner analys- och utvärderingsplanen i sin helhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.