Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 13 träffar

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 08:00 CEST

På vilket sätt främjar Almis lån företagens tillväxt och utveckling, vilka företag gynnas mest och var i landet är effekterna störst?

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 10:53 CEST

Nya beräkningsmetoder gör nu att Tillväxtanalys för första gången kan presentera hur svenska företag står sig internationellt när det gäller digital mognad.

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:00 CEST

Under första kvartalet ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var störst i Jämtlands län och Gotlands län. De branscher där flest nya företag startade i landet var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet fortsatte att öka under 2017

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet fortsatte att öka under 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 08:00 CEST

Ny statistik från Tillväxtanalys visar på en ökning för fjärde året i rad. 2017 var totalt 1,46 miljoner anställda i utlandet och 0,59 miljoner anställda i Sverige. Koncernernas totala omsättning minskade med 2 procent. Omsättningen i Sverige minskade med 8 procent medan den ökade med 3 procent i utlandet.

Nyheter Visa alla 25 träffar

Konkurser oktober 2019

Konkurser oktober 2019

Nyheter   •   Nov 15, 2019 15:17 CET

Antalet konkurser har ökat jämfört med oktober förra året. I oktober 2019 försattes 781 företag i konkurs jämfört med 657 företag i oktober 2018, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i de konkursdrabbade företagen ökade från 1679 personer till 3 001 personer. En väsentlig del av dem var anställda inom resenäringen.

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Nyheter   •   Nov 04, 2019 18:59 CET

Vad är spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar? Vad säger forskningen om offentliga sektorns roll för att främja dem? Detta är ett par av de frågor som undersöks i Tillväxtanalys senaste forskningsöversikt.

Konkurser augusti 2019

Konkurser augusti 2019

Nyheter   •   Sep 16, 2019 15:52 CEST

Under augusti 2019 försattes 461 företag i konkurs jämfört med 506 företag i augusti 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till augusti var antalet konkurser så gott som oförändrat, 4 783 konkurser 2019 jämfört med 4 769 motsvarande period 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i augusti till 1 534 personer, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2018.

Konkurser juli 2019

Konkurser juli 2019

Nyheter   •   Aug 15, 2019 10:38 CEST

Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företag som drabbats av konkurser uppgick i juli till 1 572 personer. Det är en minskning med 4 procent jämfört med juli 2018.

Evenemang Visa alla 5 träffar

Seminarium: Hur digitalt mogna är svenska företag?

Evenemang   •   Aug 27, 2019 17:09 CEST

Den politiska ambitionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Vad är det egentligen som sker? Och hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys presenterar en ny studie om Företagens digitala mognad. Studien matchar mognadsresultat med digitaliserings- och näringspolitiska mål. Vi presenterar f...

2019-09-16, 11:30 - 13:00 CEST

Torsgatan 11, Riksmötet, Tillväxtanalys

Seminarium: Är ökad transparens vägen mot gröna finanser och en grön omställning av näringslivet?

Evenemang   •   Maj 22, 2019 15:38 CEST

Är ökad transparens vägen mot gröna finanser och en grön omställning av näringslivet?Stora förhoppningar har ställts på att finanssektorn genom att ställa om sina finansiella flöden mot hållbarare investeringar ska bidra till näringslivets gröna omställning. Tillväxtanalys har analyserat finanssektorns värderingar av företags hållbarhetsrisker (ESG-värderingar), initiativet att företag sätter v...

2019-06-11, 09:30 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Seminarium: Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Evenemang   •   Apr 30, 2019 12:12 CEST

De regionala saminvesteringsfonderna har nu verkat i 10 år. Nya nationella instrument har tillkommit de senaste åren. Vad har vi lärt oss? Vad kan vara viktigt att ta med sig inför framtida insatser?I Tillväxtanalys ramprojekt ”Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?” sammanfattas erfarenheterna från sex delstudier. Huvudpart...

2019-05-27, 10:00 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Inkubatorers betydelse för innovation och tillväxt

Evenemang   •   Nov 05, 2018 12:36 CET

Företagsinkubatorer har vuxit i popularitet både i Sverige och internationellt. På det här seminariet ställer vi oss frågan hur inkubatorer bidrar till svensk tillväxt och vad staten kan göra för att utveckla inkubatorernas roll framöver.För femton år sedan rådde det brist på både affärskompetens ochfinansieringsmöjligheter och Sverige hade problem med att kommersialisera forskning. I dag pr...

2018-12-06, 10:00 - 11:30 CET

Torsgatan 11, Stockholm

Dokument 4 träffar

Konkurser oktober 2019

Konkurser oktober 2019

Dokument   •   2019-11-15 15:17 CET

Stora kunskapsintensiva investeringar - orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll
Hjälper Almis företagslån företag att växa?

Vad är tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag? Och var gör Almis låneverksamhet mest nytta? Det har Tillväxtanalys utvärderat.

Statistikrapport

Statistikrapport

Dokument   •   2019-07-03 08:00 CEST

Presentation av statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • kadqrizzn.eafazulkisesvetrepomkl@thnilrplvzdaxlztaihnadqlyvms.absezv
  • 010-447 44 45