Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 15 träffar

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 08:00 CEST

På vilket sätt främjar Almis lån företagens tillväxt och utveckling, vilka företag gynnas mest och var i landet är effekterna störst?

Nystartade företag andra kvartalet 2019

Nystartade företag andra kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 15:55 CEST

​Antalet nystartade företag var under andra kvartalet 2019 något färre än under motsvarande period förra året. 15 588 nya företag startades jämfört med 15 812 under andra kvartalet 2018, en minskning med 1 procent. Totalt sett har dock nyföretagandet under första halvåret 2019 ökat med 1 procent

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 10:53 CEST

Nya beräkningsmetoder gör nu att Tillväxtanalys för första gången kan presentera hur svenska företag står sig internationellt när det gäller digital mognad.

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:00 CEST

Under första kvartalet ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var störst i Jämtlands län och Gotlands län. De branscher där flest nya företag startade i landet var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Nyheter Visa alla 28 träffar

Konkurser oktober 2019

Konkurser oktober 2019

Nyheter   •   Nov 15, 2019 15:17 CET

Antalet konkurser har ökat jämfört med oktober förra året. I oktober 2019 försattes 781 företag i konkurs jämfört med 657 företag i oktober 2018, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i de konkursdrabbade företagen ökade från 1679 personer till 3 001 personer. En väsentlig del av dem var anställda inom resenäringen.

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Nyheter   •   Nov 04, 2019 18:59 CET

Vad är spridningseffekterna av stora kunskapsintensiva investeringar? Vad säger forskningen om offentliga sektorns roll för att främja dem? Detta är ett par av de frågor som undersöks i Tillväxtanalys senaste forskningsöversikt.

Konkurser september 2019

Konkurser september 2019

Nyheter   •   Okt 15, 2019 10:36 CEST

​I september 2019 försattes 16 procent fler företag i konkurs jämfört med september 2018, 609 företag jämfört med 526 företag i september 2018. Samtidigt ökade antalet anställda i företagen med 1 procent och uppgick till 1 728 personer under september. Hittills under 2019 har konkurserna ökat med 2 procent. 5 392 företag har försatts i konkurs jämfört med 5 295 under samma period förra året.

Konkurser augusti 2019

Konkurser augusti 2019

Nyheter   •   Sep 16, 2019 15:52 CEST

Under augusti 2019 försattes 461 företag i konkurs jämfört med 506 företag i augusti 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till augusti var antalet konkurser så gott som oförändrat, 4 783 konkurser 2019 jämfört med 4 769 motsvarande period 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i augusti till 1 534 personer, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2018.

Evenemang Visa alla 6 träffar

Seminarium: Hur digitalt mogna är svenska företag?

Evenemang   •   Aug 27, 2019 17:09 CEST

Den politiska ambitionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Vad är det egentligen som sker? Och hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys presenterar en ny studie om Företagens digitala mognad. Studien matchar mognadsresultat med digitaliserings- och näringspolitiska mål. Vi presenterar f...

2019-09-16, 11:30 - 13:00 CEST

Torsgatan 11, Riksmötet, Tillväxtanalys

Seminarium: Är ökad transparens vägen mot gröna finanser och en grön omställning av näringslivet?

Evenemang   •   Maj 22, 2019 15:38 CEST

Är ökad transparens vägen mot gröna finanser och en grön omställning av näringslivet?Stora förhoppningar har ställts på att finanssektorn genom att ställa om sina finansiella flöden mot hållbarare investeringar ska bidra till näringslivets gröna omställning. Tillväxtanalys har analyserat finanssektorns värderingar av företags hållbarhetsrisker (ESG-värderingar), initiativet att företag sätter v...

2019-06-11, 09:30 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Seminarium: Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Evenemang   •   Apr 30, 2019 12:12 CEST

De regionala saminvesteringsfonderna har nu verkat i 10 år. Nya nationella instrument har tillkommit de senaste åren. Vad har vi lärt oss? Vad kan vara viktigt att ta med sig inför framtida insatser?I Tillväxtanalys ramprojekt ”Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?” sammanfattas erfarenheterna från sex delstudier. Huvudpart...

2019-05-27, 10:00 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Kan staten främja kvinnors företagande?

Evenemang   •   Nov 19, 2018 14:17 CET

Kvinnor är underrepresenterade som företagare i en majoritet av näringslivets branscher och utgör sedan 90-talet mindre än en tredjedel av företagarna i Sverige. Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat.I programmet ”Främja kvinnors företagande” genomförde Tillväxtverket och regionala aktörer under perioden 2011–14 flera ...

2018-12-17, 09:00 - 10:15 CET

Torsgatan 11, Stockholm

Dokument Visa alla 5 träffar

Konkurser oktober 2019

Konkurser oktober 2019

Dokument   •   2019-11-15 15:17 CET

Stora kunskapsintensiva investeringar - orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll
Hjälper Almis företagslån företag att växa?

Vad är tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag? Och var gör Almis låneverksamhet mest nytta? Det har Tillväxtanalys utvärderat.

Konkurser september 2019

Konkurser september 2019

Dokument   •   2019-10-15 10:36 CEST

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • kawrriiun.bgfalilkhbesxitrzmomfk@tfiiltvlvoqaxrttaagnakglyves.boselq
  • 010-447 44 45