Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 11 träffar

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 08:00 CEST

På vilket sätt främjar Almis lån företagens tillväxt och utveckling, vilka företag gynnas mest och var i landet är effekterna störst?

Nystartade företag andra kvartalet 2019

Nystartade företag andra kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 15:55 CEST

​Antalet nystartade företag var under andra kvartalet 2019 något färre än under motsvarande period förra året. 15 588 nya företag startades jämfört med 15 812 under andra kvartalet 2018, en minskning med 1 procent. Totalt sett har dock nyföretagandet under första halvåret 2019 ökat med 1 procent

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 10:53 CEST

Nya beräkningsmetoder gör nu att Tillväxtanalys för första gången kan presentera hur svenska företag står sig internationellt när det gäller digital mognad.

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:00 CEST

Under första kvartalet ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var störst i Jämtlands län och Gotlands län. De branscher där flest nya företag startade i landet var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Nyheter Visa alla 13 träffar

Konkurser augusti 2019

Konkurser augusti 2019

Nyheter   •   Sep 16, 2019 15:52 CEST

Under augusti 2019 försattes 461 företag i konkurs jämfört med 506 företag i augusti 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till augusti var antalet konkurser så gott som oförändrat, 4 783 konkurser 2019 jämfört med 4 769 motsvarande period 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i augusti till 1 534 personer, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2018.

Konkurser juni 2019

Konkurser juni 2019

Nyheter   •   Jul 15, 2019 10:00 CEST

Under juni 2019 försattes 664 företag i konkurs vilket kan jämföras med 690 företag i juni 2018, en minskning med 4 procent. Under januari till juni ökade antalet konkurser med 2 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i juni till 1 704 personer, en minskning med 5 procent jämfört med juni 2018.

Konkurser maj 2019

Konkurser maj 2019

Nyheter   •   Jun 17, 2019 08:00 CEST

Under maj 2019 försattes 633 företag i konkurs jämfört med 693 företag i maj 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till maj ökade antalet konkurser med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i maj till 2 231 personer, en ökning med 23 procent jämfört med maj 2018.

Analytiker till Innovation och grön omställning

Analytiker till Innovation och grön omställning

Nyheter   •   Jun 10, 2019 07:39 CEST

Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik? Vi söker nu en senior analytiker till avdelningen Innovation och grön omställning. Varmt välkommen med din ansökan!

Evenemang 4 träffar

Seminarium: Hur digitalt mogna är svenska företag?

Evenemang   •   Aug 27, 2019 17:09 CEST

Den politiska ambitionen är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Näringslivets digitala transformation är snabb och bred. Vad är det egentligen som sker? Och hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys presenterar en ny studie om Företagens digitala mognad. Studien matchar mognadsresultat med digitaliserings- och näringspolitiska mål. Vi presenterar f...

2019-09-16, 11:30 - 13:00 CEST

Torsgatan 11, Riksmötet, Tillväxtanalys

Seminarium: Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Evenemang   •   Apr 30, 2019 12:12 CEST

De regionala saminvesteringsfonderna har nu verkat i 10 år. Nya nationella instrument har tillkommit de senaste åren. Vad har vi lärt oss? Vad kan vara viktigt att ta med sig inför framtida insatser?I Tillväxtanalys ramprojekt ”Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?” sammanfattas erfarenheterna från sex delstudier. Huvudpart...

2019-05-27, 10:00 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Inkubatorers betydelse för innovation och tillväxt

Evenemang   •   Nov 05, 2018 12:36 CET

Företagsinkubatorer har vuxit i popularitet både i Sverige och internationellt. På det här seminariet ställer vi oss frågan hur inkubatorer bidrar till svensk tillväxt och vad staten kan göra för att utveckla inkubatorernas roll framöver.För femton år sedan rådde det brist på både affärskompetens ochfinansieringsmöjligheter och Sverige hade problem med att kommersialisera forskning. I dag pr...

2018-12-06, 10:00 - 11:30 CET

Torsgatan 11, Stockholm

Vad kan staten göra för att attrahera internationell kompetens till Sverige?

Evenemang   •   Jul 11, 2018 12:24 CEST

Idag kan högkvalificerad arbetskraft inom vissa yrken och branscher betrakta stora delar av världen som sin potentiella arbetsmarknad. Att stå stark i den globala konkurrensen om humankapital med rätt kompetens är en viktig pusselbit för svensk tillväxt.I Tillväxtanalys ramprojekt ”Vad kan staten göra för att underlätta kunskaps­intensiva industriers attraktion av internationell kompetens?” ...

2018-09-28, 10:00 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Dokument 2 träffar

Hjälper Almis företagslån företag att växa?

Vad är tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag? Och var gör Almis låneverksamhet mest nytta? Det har Tillväxtanalys utvärderat.

Statistikrapport

Statistikrapport

Dokument   •   2019-07-03 08:00 CEST

Presentation av statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • kararipwn.rqfalzlkpheshvtrkiomrp@thbilzllvztaxrttapsnagglygjs.bjseja
  • 010-447 44 45