Skip to main content

Framgångsrik demensvård införs på Norrtälje sjukhus

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 11:22 CET

TioHundras prisbelönta arbete med personcentrerad omvårdnad inom äldreomsorgen införs nu också på Norrtälje sjukhus. Målet är att Silviacertifiera en av sjukhusets vårdavdelningar.

TioHundras äldreboenden har i flera år arbetat målmedvetet för att förbättra omvårdnaden om de äldre med demenssjukdom. Det strukturerade arbetet med kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) har bidragit till att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom, samtidigt som behovet av lugnande och sömnmedel har minskat kraftigt.

Besöktes av drottningen

2015 besöktes TioHundras demensboende August Jansgården i Hallstavik av drottning Silvia, som är mycket engagerad i demensfrågor. Drottningen lovordade satsningen på personcentrerad omvårdnad, och i samband med besöket så väcktes tanken på att införa ett liknande arbetssätt också inom sjukvården.

– Vi har nått långt i vårt medicinska kvalitetsarbete på Norrtälje sjukhus, och kan redovisa mycket fina resultat. Vi vill vara lika bra på omvårdnaden av våra patienter. Därför känns det naturligt att nu fokusera ytterligare på detta område, säger Efva Lagerstedt, vice VD i TioHundra och verksamhetschef på Norrtälje sjukhus.

I mars påbörjas därför en utbildningssatsning på den geriatriska vårdavdelningen, avdelning 1, på Norrtälje sjukhus, med målet att Silviacertifiera avdelningen. All personal på avdelningen ska utbildas i demensvård, för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras närstående.

Rekryterar nya medarbetare

– Vid sidan av det primära syftet, att förbättra omvårdnaden för våra äldre patienter, hoppas vi också att satsningen ska locka fler att jobba hos oss. Vi rekryterar just nu sjuksköterskor och tror att utbildningspaketet kan locka nya medarbetare till Norrtälje sjukhus – som dessutom är känt för sin familjära stämning, smidiga beslutsvägar, nöjda patienter och korta väntetider, säger Efva Lagerstedt.

Utbildningen görs i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, och finansieras med hjälp av medel från Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.