Skip to main content

Ny utrustning på Norrtälje sjukhus klarar avancerad lungkontroll

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 10:33 CET

​Från vänster biomedicinska analytikerna Therese Ullén och Suzanna Wildebac. Till höger överläkare på Klinisk fysiologi, Frederic Bouvier, i spiroxen.

Den nya spiroboxen på Klinisk fysiologi möjliggör avancerade mätningar av lungfunktionen. Patienter i Norrtälje kommun slipper därmed att remitteras till andra sjukhus.

Utöver astma och KOL kan den nya utrustningen för komplett spirometri - spiroboxen eller kroppspletysmograf, som den också kallas, även mäta andra sjukdomar som påverkar lungfunktionen. Det gäller till exempel inflammationer i lungorna, lungfibros och lungpåverkan till följd av hjärtsvikt, lungtumörer och andra skador.

– Även vårdcentralerna utför idag mätningar av lungfunktionen, så kallad dynamisk spirometri, men deras mätningar är inte lika avancerade som de mätningar som går att göra med vår spirobox, berättar Frederic Bouvier, överläkare på Klinisk fysiologi.

Viktigt att andas rätt

– Det är viktigt att patienten är delaktig vid undersökningarna och andas utifrån våra instruktioner, berättar Therese Ullén och Suzanna WildeBac, båda biomedicinska analytiker, som guidar patienten i att andas rätt. Någon har varit lite skeptisk till att gå in i "boxen", som är ett litet utrymme, men med lite stöttning har det alltid gått bra.

Underlättar för patienten

Patienter behöver nu inte remitteras till andra sjukhus för att mäta sin totala lungkapacitet eller diffusionskapacitet, och få diagnos. Utöver vuxna patienter kan Klinisk fysiologi nu även ta emot barn som remitteras från barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, om de till exempel behöver göra en astma-utredning.

– Patienter brukar uppskatta att kunna göra undersökningar på hemmaplan, och de slipper nu att resa till andra sjukhus för mer avancerade lungfunktionstester. Även vi och remittenterna är glada och stolta att kunna ta emot och hänvisa patienterna till vårt eget sjukhus, berättar Frederic Bouvier och Viktoria Hägerfelth, enhetschef på Klinisk fysiologi.

Korta väntetider

Väntetiden för att få en undersökning med den nya spiroboxen är cirka två veckor och svar på en undersökning skickas inom fem arbetsdagar efter undersökningen. 


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy