Skip to main content

Säkrare läkemedelshantering i hemsjukvården

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 11:05 CEST

Sjuksköterskor som packar två veckors förbrukning av läkemedel i plomberade väskor. Detta är en av flera åtgärder som nu genomförs för att förbättra läkemedelshanteringen inom hemtjänst och hemsjukvård i TioHundra AB.

– Syftet är att skapa en trygg och säker läkemedelshantering. Vår vision är att bygga upp Sveriges bästa läkemedelshantering inom hemsjukvård och hemtjänst, säger TioHundra AB:s chefsapotekare Malin Alenius.

Ordning och reda

Förbättringsarbetet innebär att TioHundra har tagit ett helhetsgrepp på läkemedelshanteringen, från det att ett apotek levererar läkemedel till hemsjukvårdens lokaler till dess att läkemedlen finns i patienternas bostad. Hemsjukvården i Rimbo är först ut med det nya arbetssättet.

– Det är ordning och reda genom hela processen. Bland annat har vi byggt om lokaler och ändrat många rutiner. Dokumentation är också ett område som vi förbättrat, säger Susanne Karlsson, enhetschef för sjuksköterskorna i hemsjukvården.

Plomberade väskor

En konkret förändring är de nya läkemedelsväskorna. Tidigare förvarades en större mängd läkemedel hemma hos patienterna och sjuksköterskorna fick regelbundet åka ut till varje patient för att dosera. Nu doserar istället sjuksköterskorna läkemedel i hemsjukvårdens lokaler.

De rutinmässiga besöken till patienter som enbart behöver få läkemedel delade i dosett har tagits bort så att sjuksköterskan istället kan åka ut till de patienter som mest behöver en sjuksköterskekontakt. Varje patient får en personlig väska med läkemedel för två veckor.

– Läkemedelsväskorna är säkrare för patienten och spar onödigt bilåkande för våra sjuksköterskor. Dessutom har vi förtydligat ansvarsfrågan genom att plombera väskorna tills de kommer till patientens bostad, säger Malin Alenius.

Ombyggda lokaler

Ett nytt läkemedelsförråd har byggts, som endast sjuksköterskorna har tillgång till. Här packar de väskorna, som sedan hämtas från ett särskilt läkemedelshämtningsrum, där alla besök loggas för extra säkerhet.

– Vi vill utveckla och kvalitetssäkra hemsjukvården så att våra kunder kan bo hemma så länge de själva önskar, säger Susanne Karlsson.

Bild: Undersköterskan Birgitta Sundh och distriktssköterskan Yvonne Svensson visar det nya hämtningsrummet där väskorna står prydligt uppradade.

 

Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 500 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Våra ägare är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy