Skip to main content

TioHundra klarar nio av tio miljömål

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 13:30 CET

TioHundra har investerat i fler elcyklar för att minska användningen av bilar. Totalt finns nu 36 elcyklar.

Arbetet för att ge god vård och omsorg påverkar samtidigt miljön. Därför sätter TioHundra varje år upp tydliga miljömål. 2016 nåddes nästan samtliga av målen. Till exempel minskade både elförbrukningen och förskrivningen av antibiotika.

Som Norrtäljes största arbetsgivare, med cirka 2 300 medarbetare och en rad olika verksamheter inom vård och omsorg, är det viktigt att ta ansvar för hur arbetet påverkar miljön. Den största miljöpåverkan från TioHundra kommer från läkemedel och transporter, el- och värmeförbrukning samt förbrukningsvaror.

Ambitiösa mål

Varje år sätts bolagsövergripande miljömål upp, med en tydlig plan för att nå dessa.

– Vi sätter målen utifrån vår största miljöpåverkan, och vi är noga med att sätta ambitiösa mål så att vi har något att arbeta mot. Målen ska också bidra till landstingets miljöpolitiska program, säger Anna-Lena Carling, miljöchef på TioHundra.

Miljöredovisningen för 2016 visar att nio av tio mål uppnåddes. Bland annat minskades förskrivningen av antibiotika med 9,9 procent. Målet var 6,5 procent. Elförbrukningen minskade med 7,3 procent, mål 5 procent. Även målet om att 25 procent av avfallet ska källsorteras för materialåtervinning uppnåddes.

Hela TioHundra är miljöcertifierat, vilket innebär en kvalitetssäkring av miljöarbetet.Varje verksamhet har egna utarbetade handlingsplaner och alla medarbetare deltar i miljöutbildningar.

Minska matsvinnet

Det enda av de tio målen som inte uppnåddes gäller mängden matavfall från vård- och omsorgsboenden, samt Norrtälje sjukhus. Matavfallet minskade med 25 procent, istället för de 30 procent man strävat efter.

– Det är positivt att vi har minskat vårt matsvinn, sedan 2014, när vi började mäta. Men det tar lite tid att göra förändringar. Vi kommer att fortsätta arbeta med åtgärder som rör hela måltidskedjan, både när det kommer till hur mycket mat man beställer och hur maten serveras, säger Anna-Lena Carling och fortsätter:

– Vi tror på ett minskat matsvinn när maten är god och lagad från grunden, att den serveras på ett trevligt sätt och att det finns ordentligt med tid att äta.

Exempel på miljöaktiviteter inom TioHundra

  • Miljöombuden har genomfört cirka 50 energironder för att göra medarbetarna medvetna om förbättringsmöjligheter som sparar el.
  • Bolaget har investerat i fler elcyklar för att minska användningen av bilar. Totalt finns nu 36 elcyklar.
  • Det finns en väl fungerande återanvändning av begagnade möbler. Cirka 40 möbler återanvändes under 2016.
  • En klädbytardag genomfördes då cirka 500 plagg bytte ägare och besökare informerades om kläders miljöpåverkan.
  • Cirka 550 medarbetare har under 2016 genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Se TioHundras hela miljöredovisning för 2016 här


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.