Skip to main content

Fortsatt svag byggkonjunktur under 2013, något bättre 2014

Nyhet   •   Apr 03, 2013 09:02 CEST

Företag inom bygg- och vvs-branschen får allt svårare att betala sina fakturor i tid, vilket leder till ökat antal betalningsanmärkningar och troligen ännu fler konkurser senare under året enligt kreditupplysningsföretaget Syna. Samtidigt kommer Prognoscentret, ett analysföretag med fokus på byggbranschen i Norden, med en ny analys som visar på svag byggkonjunktur under resten av år 2013, men att under 2014 kommer tillväxten öka tack vare en allmänt förbättrad konjunktur i Sverige.  

”Fler obetalda fakturor inom bygg och VVS

Samtidigt som regeringen lägger ett förslag som ska skärpa betalningstiderna mellan företag tycks de svenska företagen få allt svårare att betala sina fakturor. Under årets första två månader ökade antalet utslag i mål om betalningsföreläggande med 18 procent jämfört med samma period 2012. Värst drabbade är bygg- och VVS-branscherna. Det uppger kreditupplysningsföretaget Syna.

Totalt är det 4.391 företag som står för utslagen i mål om betalningsföreläggande under januari och februari 2013. Speciellt drabbade är enligt Syna företag inom bygg, VVS och närliggande branscher samt företag som bedriver restaurangverksamhet. Av de 4.391 företagen har 520 (11 procent) redan gått i konkurs. 1.878 av företagen har tilldelats kreditklass 1 och 2 av Syna vilket betyder att de har en hög risk att hamna på obestånd inom tolv månader. Tillsammans har företagen 7.138 anställda. 

Februari månads siffror är 10 procent högre än de under februari 2012 och ligger även över krisåret 2009 års siffror. I Kalmar och Kronobergs län ökade antalet med över 50 procent i februari. I Uppsala län ökade antalet med över 80 procent. Detta kommer med stor sannolikhet att leda till ökade konkurser senare under året. 

Under hösten 2012 ledde de svenska företagens obetalda fakturor till rekordmånga betalningsförelägganden. Utvecklingen fortsatte under januari 2013 då antalet ökade i nästan hela landet. I februari ökade antalet ytterligare från redan höga nivåer. 

Enligt Syna är ett utslag i mål om betalningsföreläggande en signal om ekonomiska problem och en allvarlig betalningsanmärkning. Under krisåret 2009 ökade antalet betalningsförelägganden kraftigt under våren vilket följdes av ökade konkurser senare under året. 

– Många pratar nu om ljuspunkter i utvecklingen, men om man ser till antalet betalningsföreläggande pekar allt på att vi är på väg mot fortsatt fler konkurser, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna, i ett pressmeddelande.”

Källa: VVS-Forum 2013-03-20 

Läs mer på Synas hemsida 

 ”Ljus i tunneln för byggbranschen bedömer Prognoscentret

Den svenska byggmarknaden, anläggning undantaget, backade på bred front under 2012. Förutsättningarna för i år ser bättre ut, men utvecklingen blir trots det avvaktande, bedömer analysföretaget Prognoscentret. 2014 förväntas dock återigen en starkare tillväxt. 

Nyproduktionen av bostäder föll under 2012 som ett resultat av svagare bostadsprisutveckling, kreditrestriktioner, brist på attraktiva tomter och en tilltagande pessimism hos hushållen, konstaterar Prognoscentret. Särskilt småhusbyggandet har haft några svåra år bakom sig och småhusmarknaden blir fortsatt svag, bedömer analysföretaget. I takt med att konjunkturen stärks bör byggandet av flerbostadshus öka och påbörjandet ökar svagt i år för att sedan växa snabbare 2014. 

Renoveringsmarknaden för bostäder påverkas av samma grundläggande faktorer som nyproduktionen. Den konsumentdrivna delen av marknaden minskade under förra året medan fastighetsägarnas satsningar ökade något. Den konsumentdrivna marknaden är till viss del mättad efter införandet av ROT–avdraget. Prognoscentret tror trots detta att aktiviteten ökar svagt i år då de ekonomiska förutsättningarna för konsumenterna får ses som goda samtidigt som den allmänna konjunkturen förbättras. 

Den svenska ekonomin återhämtade sig snabbt efter finanskrisen vilket gjort att många stora lokalprojekt har realiserats under de senaste åren. Detta har påverkat både nybyggnationen och renoveringsmarknaden positivt. Konjunkturförsvagningen 2012 och den svaga tillväxten som väntas under de kommande åren gör dock att förutsättningarna ser sämre ut den närmaste tiden, bedömer Prognoscentret. Det finns fortfarande en överkapacitet i ekonomin som håller tillbaka byggandet under främst 2013. 

Sammantaget väntas värdet av byggandet, mätt i fasta priser, ligga oförändrat under 2013. En svag ökning i renoveringsmarknaderna och i nyproduktionen av bostäder motverkas av en nedgång i nyproduktionen av lokaler. En stegvis allt starkare konjunkturell situation i Sverige och i omvärlden förväntas generera en starkare tillväxt under 2014, enligt Prognoscentret.”

Källa: VVS-forum 2013-03-20  

Läs mer på Prognoscentrets hemsida. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.