Skip to main content

Kommunerna kan få krav på att det byggs bostäder

Nyhet   •   Jan 08, 2014 08:43 CET

Problemet med skuldsättningen i Sverige måste lösas genom att det byggs fler bostäder, så att priserna sjunker på det befintliga beståndet, menar bostadsministern Stefan Attefall, (KD). Han tycker inte att det behövs en kommission för att utreda problemen, något som riksbankchefen Stefan Ingves efterlyst i DN. 

Riksbankschefen Stefan Ingves är i en DN-intervju fortsatt bekymrad över svenskarnas skuldsättningsgrad, som fortsätter att öka. Utvecklingen kan leda till en ny finanskris menar han. Ingves efterlyser en bred politisk kommission för att utreda alla alternativ.

Bostadsministern Stefan Attefall tycker att det är bra att Ingves lyfter frågan, men anser inte att det behövs någon kommission. Enligt Attefall finns det en mängd utredningar, förslag och beslut på gång inom bostadspolitken, inom det område som Ingves efterlyser. 

– Det verkar som om han inte är helt uppdaterad med vad sopm pågår. Risken med nya kommissioner är att det stoppar upp sådant som redan håller på att genomföras, säger han till DN.

Enligt Attefall är problemet att det byggs för få nya bostäder. Men ska det bli nya bostäder som på sikt sänker priserna på det befintliga bostadsbeståndet så måste belåningen och skuldsättningen – tvärtom mot vad Ingves menar – öka.

– Du kommer aldrig att lösa prisökningarna om du inte ökar utbudet. Ska du öka utbudet måste per definition någon skuldsätta sig, om du ska öka nyproduktionen. Min poäng är att man måste skilja på den skuldsättningen, och den som sker i det befintliga beståndet, där priserna trissas upp. Risken är annars att man drar allt över en kam, att man stryper kredittillgången till allt boende. Då förvärrar vi problemen med stigande priser.

Attefalls huvudlösning på de stigande priserna – och skulderna – är alltså att det byggs fler bostäder.

– Där är huvudproblemet att vi inte får fram byggklar mark eftersom det är kommunerna som har planmonopolet. Ingen mark som inte beslutats av kommunerna går att bebygga. Kommunerna måste därför höja sin ambitioner, och vi måste hjälpa dem så att processen går snabbare. Nu tar det lång tid och är krångligt, och det driver kostnaderna, säger Attefall.

Enligt Attefall finns det nu en ”extremt decentraliserad planeringsmodell som uppenbarligen inte fungerat väl”.  

– Det är för lite av regionalt helhetstänkande, det slår särskilt tydligt i Stockholm, men även i Göteborg, Malmö och andra tätorter. Lösningen kan vara att ha regional ambition som varje kommun får leva upp till, ett beting, det kan vara en modell.

Han menar att inom hela fältet som Ingves efterlyser –  från hur bullerregler, plan- och bygglag, bostadsförsörjningslagstiftning till övergklagandekedjan – håller man på att utreda och titta på de invändningar och synpunkter som kommit in från bland annat forskare, kommuner och byggbransch. Bland annat tillsattes en utredning i somras, som tittar på den här typen av frågor, och ska rapportera 2015.

Socialdemokraternainstämmer i analysen att det byggs för lite. Här menar man dock att detta beror på att alliansen har prioriterat skattesänkningar. 

– Ingves har en stor poäng, för ska Riksbanken kunna driva penningpolitik måste regeringen göra sitt jobb. Nu är det ett misslyckande vad gäller bostadspolitiken, de har avskaffat investeringsstödet och fastighetsskatten för småhus utan att ha tänkt igenom konsekvenserna. Det är det vi ser i exploderande huspriser och skuldsättning, de har haft en kortsiktig politik, säger Magdalena Andersson, (S) ekonomisk-politisk talesman.

Även Socialdemokraternas recept är ökat byggande. 

– Vi har lagt förslag om investeringsstöd för att bygga små hyresrätter och studentlägenheter, säger hon.Vi vill också ha en byggpakt, där man samlar kommunerna, byggföretagen, och övriga aktörer i branschen för att diskutera vad som är problemet och vad vi kan göra åt det.

Är ni beredda att se över kommunernas monopol?

– Jag tror att man med vår byggpakt kan lösa en del av de problemen med att det byggs för lite. Problemet är att regeringen vägrar att sätta till pengar för studentbostäder och mindre hyresrätter och i stället lagt pengarna på skattesänkningar, säger Magdalena Andersson.

Källa: DN.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.