Skip to main content

Möjligt att delreparera våtrum!

Nyhet   •   Nov 13, 2012 08:30 CET

I rapporten ”Delreparation av tätskiktsfolier och plastmatta för keramiska våtrumskonstruktioner” från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut presenterad i maj 2012, så kommer man fram till att det är möjligt att göra delreparationer av t ex vatten- eller fuktskadade badrum med kakel och klinker på väggar och golv, vilket inte är möjligt med dagens teknik och regelverk. 

Med den nya metoden skulle man enbart behöva riva ut det skadade området och därmed slippa renovera hela badrummet. Detta skulle innebära stora ekonomiska och miljömässiga fördelar samtidigt som det skadade badrummet skulle gå att åtgärda betydligt snabbare än med dagens metoder.

Referensgruppen

I referensgruppen som använts i experimenten som legat till grund för rapporten, finns Länsförsäkringar, Byggkeramikrådet, AB Svensk Våtrumskontroll, Säker Vatten, Centro, LIP, Weber, Tarkett, Kakelspecialisten, Kiilto, Mapei samt sju representanter från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med projektledaren Anders Jansson som huvudansvarig.

I gruppen finns därmed försäkringsbolag, branschorganisationer inom våtrumsrenoveringar, tillverkare och återförsäljare representerade utöver de representanter som utfört experimenten, vilket borgar för att slutsatserna i rapporten är välgrundande och pålitliga.

Syfte och mål med experimenten

Syftet och målet med projektet har varit att tillsammans med Länsförsäkringar, tätskiktstillverkare, BKR, GVK och Säker Vatten ta fram en metod som möjliggör delreparationer av tätskiktsfolier och plastmatta avsedda för keramiska våtrumskonstruktioner.

De nya våtzonerna

Länsförsäkringar var en av de försäkringsbolag som ställde krav på möjligheten till delreparationer av badrum redan hösten 2008, i samband med att man ställde krav på att badrum skulle delas in i våtzoner. Våtzoner har nu införts i branschreglerna för både Byggkeramikrådet, BKR och AB Svensk Våtrumskontroll, GVK. I våtzon 1, där de flesta vatten- och fuktskador sker, finns idag bestämmelser för vilka tätskikt som får användas och i dagsläget tillåts endast foliesystem eller plastmatta, vilket är de tätskikt som rapporten undersökt delreparationer av.

Enligt statistik från Länsförsäkringar så är 95 % av det utrivna materialet vid en fuktskada i ett badrum oskadat, vilket gör att det finns mycket pengar att spara för både konsumenter och försäkringsbolag, entreprenörerna skulle kunna utföra reparationerna betydligt snabbare än en fullständig renovering som måste göras idag och miljön skulle dra stora fördelar av detta, tack vare minskade avfallsmängder och färre transporter.

Utfall av experimenten

Av de nio experimentlagningar som gruppen gjort, så visade det sig att endast en lagning inte uppfyllde kvalitetskraven på slutresultatet, vilket är ett mycket positivt resultat. Att ta bort de keramiska plattorna i form av kakel och klinkers har enligt rapporten gått bra med de framtagna verktyg som gruppen använt sig av. Även resultaten av borttagningen av fästmassan har varit positiva när man använt sig av slipning med elektriska handverktyg, även om vissa tätskikt varit lättare att få bort än andra.

Enligt rapporten, så är det viktigt att när man genomför delreparationer, att dokumentera väl de olika momenten som utförts, både i skrift och genom fotografering. Dokumentationen skall mynna ut i ett kvalitetsdokument som skall lämnas över till kunden och/eller dennes försäkringsbolag, där det framgår vem/vilka som utför reparationen, kontaktuppgifter till dessa personer, beskrivning av skadan, torktider mellan de olika momenten och annat av vikt. Enligt rapporten är detta ett mycket effektivt och billigt sätt att säkra kvaliteten på reparationer av denna typ.

Titania kommer noga följa utvecklingen inom detta område, som skulle kunna komma våra kunder och beställare till stor nytta, både ekonomiskt, tidsmässigt och miljömässigt.

Läs hela rapporten ”Delreparation av tätskiktsfolier och plastmatta för keramiska våtrumskonstruktioner” här.

Diskussion

Disktuera gärna detta ämne på www.facebook.com/titaniabygg eller www.twitter.com/titaniabygg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.