Skip to main content

Nytt kollektivavtal klart för VVS

Nyhet   •   Apr 17, 2013 09:06 CEST

Efter långa förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationen VVS-Företagen och arbetstagarorganisationen Byggnads är nu ett nytt kollektivavtal klart på VVS och kylområdet. Avtalet som nu omfattar båda områdena kallas för Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och det nya avtalet följer industri- och byggnadsavtalet med lönehöjningar på 6,8 % kommande tre års period.  

Hämtat från VVS-Företagens hemsida 2013-04-16: 

"Nytt gemensamt kollektivavtal klart för VVS och Kyla"

VVS Företagen och Byggnads har idag tecknat ett nyttkollektivavtal. Avtalet är treårigt och följer industrinsavtalsvärde på 6,8 procent. Det nya avtalet innebär också att de tidigare två avtalen; VVS-avtalet och Kylavtalet är sammanslaget till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

-Vi är mycket nöjda med att VVS- och kylbranscherna nu får ett avtal som bygger långsiktighet. Det skapar förutsättningar för företag och medarbetare att fokusera på kärnverksamheten samt möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten, säger Johan Mossling, t f vd på VVS Företagen.

Parterna skrev under måndagskvällen under en preliminär överenskommelse. Den innebär i korthet att parterna kommit överens om möjligheten att träffa lokala lösningar avseende arbetstidens förläggning och de omtvistade turordningsreglerna för entreprenad och service.

- Ett av våra mål var att skapa flexiblare avtal framförallt rörande arbetstidens förläggning. Vi har uppnått detta vilket gör det möjligt för medlemsföretagen att genom lokala avtal anpassa sina arbetstider efter kundernas behov, säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.

Turordningsreglerna utformning, som länge varit en tvistefråga mellan parterna har lösts genom tydligare regler för tillämpning av skilda turordningslistor.

-Vi är i synnerhet nöjda med att de företag som har skilda verksamheter inom service och entreprenad nu ska kunna tillämpa skilda turordningskretsar för sina montörer, säger Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagens förhandlingsavdelning.

Precis som på övriga avtalsområden drev Byggnads frågan om ytterligare arbetstidsförkortning hårt.  

-Som i alla förhandlingar är det ett givande och tagande. Vi har nått målet att löneökningarna ska ligga på produktiv arbetstid och inte på betald ledighet. Lösningen på Byggnads yrkande blev två timmars ytterligare arbetstidsförkortning som byttes mot annan ledig tid. Det innebär att den totala arbetstidsförkortningen inte ökade, säger Robert Jakobsson.

Bra arbetsmiljö är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.Det var därför lätt att gå Byggnads till mötes vad gäller en utökad samverkan i dessa frågor. Det är ett viktigt arbete som möjliggör en modern VVS-bransch."

Källa: VVS-Företagen

Hämtat från Byggnads hemsida 2013-04-16:

"Nytt Kyl- och VVS-avtal klart

Byggnads och VVS Företagen har idag kommit överens om ett nytt Kyl- och VVS-avtal. Avtalet omfattar ca 20 000 personer.

– Vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar mellan parterna och det är glädjande att vi nu har kunnat nå en överenskommelse om att slå samman Kyl- och VVS-avtalen. Genom sammanslagningen tar vi ett gemensamt ansvar för branschen och detta kommer också att ha en positiv betydelse för alla de som arbetar under nuvarande avtalen, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

–I det nya avtalet har vi fått bra villkor för våra medlemmar. Framförallt är jag glad över den stora lönehöjningen i kronor och ören, men också över att vi fått utökad arbetstidsförkortning och arbetsmiljöregleringen i avtalet säger Byggnads 2: e förbundsordförande Lars Hildingsson.

Kyl- och VVS avtalet i korthet

Sammanslagning av två avtal

Det nya avtalet är en sammanslagning av Kyl- och VVS-avtalen. Sammanslagningen innebär bl.a. att i det nya avtalet används de högsta/bästa nivåerna av de två gamla avtalen. Detta betyder högre nivåer för bl.a. övertidsersättning och OB-tilägg med mera.

Avtalets längd

Avtalet är treårigt och gäller under perioden 1 april, 2013 – 31 mars, 2016. Avtalet är uppsägningsbart det tredje året.

Löner

Avtalshöjning:

För perioden 1 april, 2013 – 31 mars, 2014: 3,69 kr/tim, 642 kr/mån

För perioden 1 april, 2014 – 31 mars, 2015: 4,28 kr/tim, 745 kr/mån

För perioden 1 april, 2015 – 31 mars, 2016: 4,53 kr/tim, 788 kr/mån

Lägstalön:

För perioden 1 april, 2013 – 31 mars, 2014: VVS: 142,50 kr/tim, 24 795 kr/mån,

Kyl: 25 143 kr/mån

För perioden 1 april, 2014 – 31 mars, 2015: Samtliga: 149,00 kr/tim, 25 926 kr/mån

För perioden 1 april, 2015 – 31 mars, 2016: Samtliga: 153,50 kr/tim, 26 709 kr/mån

Höjd semesterersättning

Kylmontörer får höjd semesterersättning från 1 % till 1,1 % för de med månadslön och från 13 % till 13,1 % för övriga lönedelar.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortningen ökas med två timmar från 37 timmar till 39 timmar.

Kraftfull satsning på arbetsmiljön

Bättre standard i byggbodarna genom att samma krav på standarden som finns i bl.a. Byggavtalet skrivs in i detta avtal.

Efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in i det nya avtalet.

Det innebär bl.a. att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

Arbetsgivaren tar ansvar för ackordssedel och fördelningslista

Arbetsgivaren får nu ansvaret för att skicka in ackordssedel och fördelningslista till Byggnads region. Detta var tidigare arbetstagarens ansvar.

Arbetstid

Representant för Byggnads region och ett enskilt företag kan ingå en överenskommelse om avvikelse från avtalets bestämmelser om arbetstid.

Arbetsgrupp om lönebildning i branschen

Parterna ska i en arbetsgrupp se över hur lönebildningen i branschen ska möta framtidens behov och utmaningar.

Avtalet i korthet i pdf-format finns här: KYLA-VVS I KORTHET

Källa: Byggnads


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.