This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Parterna överens om nytt byggavtal

Nyhet -

Parterna överens om nytt byggavtal

Det blir ingen storstrejk inom byggbranschen imorgon tisdag 2 april, sedan arbetsgivarna och facket Byggnads idag måndag kommit överens om de sista bitarna i ett nytt kollektivavtal. Frågorna kring arbetsmiljön och entreprenörskedjorna skall två arbetsgrupper arbeta vidare med och lönerna skall följa industriavtalet och därmed är samtliga tvistefrågor mellan parterna lösta.  

Sveriges Byggindustriers hemsida 2013-04-01:

"Sveriges Byggindustrier och Byggnads har kommit överens

Nu har frågorna om arbetsmiljö och entreprenörskedjor tagits om hand av arbetsgrupper och lönerna ska följa exportindustrin. Sveriges Byggindustrier ser positivt på byggbranschens framtid och har tackat ja till medlarnas bud. – Nu ska vi tillsammans med Byggnads fortsätta att utveckla säkerheten på våra arbetsplatser och förhindra de oseriösa inslagen i byggsektorn, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Medlarnas bud accepterades till slut även av Byggnads. Exportindustrins lönenorm, märket, blir norm även för byggbranschen. Medlarbudet innebär ökade satsningar på arbetsmiljö, bland annat genom forskning, bättre introduktion av nyanställda, en ny standard för kommunikationen på byggarbetsplatserna, utökad utrustning och fler hälsoundersökningar.

– För oss och medlemsföretagen har arbetsmiljön och entreprenadfrågorna varit en del av det dagliga arbetet länge och vi fortsätter lika målinriktat som tidigare. Det viktigaste för oss nu är förbättra relationerna med Byggnads och få stopp på de ständiga lönekonflikterna, säger Ola Månsson.

Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ska utveckla system för att lättare kunna kontrollera vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och vem som har beställt arbete av vem. Detta kommer att kunna kombineras med de lösningar som Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads redan driver med fler myndighetskontroller, månadsvis inbetalning av skatt på individnivå, närvaroliggare, oannonserade arbetsplatsbesök, registrering av utländska företag hos Skatteverket och en utvidgad användning av identitetskontroller genom branschens ID06-system.

– Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för månadslön och att ta bort ackordstvånget. Företagen och medarbetarna behöver ha ett större inflytande lokalt över arbetstider och löner och kollektivavtalen måste stimulera företagen att använda egen personal. Detta är avgörande framtidsfrågor för en byggbransch i världsklass, säger säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Medlarnas slutbud, hemställan, innehåller en slutlig reglering av allmänna villkor i Byggavtalet för 2013 års avtalsrörelse. När det gäller löner och andra frågor med ekonomiskt innehåll accepterar parterna den nivå som exportindustrin bestämmer, det så kallade märket. 

Parterna återkallar samtliga sina respektive varsel om stridsåtgärder. Detta innebär att det inte bryter ut någon strejk i natt."

Källa: www.bygg.org

Byggnads hemsida 2013-04-01: 

"Byggnads välkomnar ett huvudentreprenörsansvar

Byggnads säger ja till medlarnas bud avseende Byggavtalet. Byggnads gläds åt att ett huvudantreprenörsansvar ska skrivas in i avtalet och att ett arbete omedelbart kan påbörjas för hur det ska gå till.

- Idag kan alla byggnadsarbetare i det här landet sträcka på sig. Vi har fått till ett program för införande av huvudentreprenörsansvar. Det innebär att vi kommer att tillsätta en grupp, med oberoende personer som är väl insatta i problematiken, för att effektivt jobba fram lösningar på hur ansvaret över entreprenörskedjorna ska regleras i avtalet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

- Huvudrapporten som läggs fram i februari ska innehålla en färdig produkt som beskriver hur vi kan reglera ansvaret enligt svensk modell genom kollektivavtal. Det känns oerhört stort att vi får ta detta kliv mot en liknade modell som våra nordiska länder arbetat efter i flera år och som bevisligen fungerar, säger Johan Lindholm.

- Vi har lagt mycket kraft på att få fram ett genomarbetat och fungerande förslag på hur vi kan reglera en bransch som inte fungerar. Nu finns tid för att vi tillsammans sätter oss ner. Dessutom har vi fått en arbetsmiljöreglering som gör att vi kan hantera arbetsmiljöproblem på ett betydligt mer effektivt sätt, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin."

Källa: www.byggnads.se 


Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.

Presskontakt

Relaterade nyheter