This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

SABO sänker byggkostnaderna med 25 %

Nyhet -

SABO sänker byggkostnaderna med 25 %

Som ett resultat av ett utvecklingsprojekt har SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, skrivit ett fyraårigt avtal med sex byggherrar för att pressa ned de höga kostnaderna för att bygga nytt i Sverige. Resultatet är dramatiskt sänkta kostnader med upp till 25% jämfört med traditionellt byggande och de kommunala fastighetsföretagen står i kö för att få köpa de serieproducerade fastigheterna.

"Ikea modell pressar byggpriserna

Sabos massproducerade hus går bättre än väntat. När byggherrarna pressar priserna är de kommunala bostadsbolagen redo att öppna plånboken. Totalt väntas projektet ge runt 7.000 nya hyresrätter.

Branschorganisationen Sabo företräder cirka 300 allmännyttiga bostadsbolag runt om i landet. Förra året lyckades organisationen sy ihop två ramavtal med totalt sex byggherrar, i ett försök att pressa ned de skyhöga svenska byggkostnaderna.

”Finland har 40-45 procent lägre byggkostnader och bygger tre gånger mer än Sverige per 1.000 invånare. Det är högsta prioritet att bryta kostnadsutvecklingen”, säger Petter Jurdell, enhetschef för fastighetsutveckling på Sabo, till di.se.

Enligt avtalen förbinder sig byggbolagen att leverera nyckelfärdiga hyreshus till fasta priser, till Sabos medlemsföretag. För de mindre husen på två, tre eller fyra våningar ligger prislappen på 12.000 kronor kvadratmetern, exklusive markarbeten och moms. För de högre punkthusen på 5-8 våningar uppgår priset till 13.000 kronor kvadratmetern.

”Den totala produktionskostnaden blir ungefär 25 procent lägre än för andra motsvarande hus. För många kan det vara skillnaden mellan att bygga och att inte bygga”, säger Petter Jurdell.

Tricket för att få ned kostnaderna är att serieproducera husen enligt beprövad Ikeamodell. Alla hus kommer i princip att se likadana ut (förutom färgval) och kan snabbt placeras ut på lämpliga tomter i kommunerna.

”De här husen tar bara sex månader att bygga, vilket kan jämföras med en normal byggtid på ett och ett halvt år”, säger Petter Jurdell.

De första husen invigdes för mindre än två månader sedan i Iggesund söder om Hudiksvall och hittills är det så gott som klart med cirka 50 typhus i ett 30-tal kommuner.

Avtalen med byggbolagen gäller i fyra år, under den perioden räknar Sabo med minst 7.000 nya hyresrätter.

”Intresset har varit större än väntat. Det är framför allt de större bostadsbolagen i de större städerna som rycker i de högre punkthusen, medan man på de små orterna främst tittar på de mindre alternativen”, säger Petter Jurdell.

En tänkbar kritik mot projektet är att arkitekturen blir enkel och enformig. Men Petter Jurdell försäkrar att det inte handlar om något nytt miljonprogram med gigantiska likformade bostadsområden. Husen är snarare tänkta att komplettera redan befintlig bebyggelse.

”Det troliga är att det kommer att byggas ett eller några få hus på samma ställe, där det annars kanske skulle vara för dyrt att bygga”, säger han.

Ytterligare en kritik mot projektet är att det riskerar att slå undan benen för de lokala byggföretagen, som har svårt att konkurrera med de lägre priserna.

”Men det är ett viktigt syfte med det här projektet, att pressa priserna. Om de lokala byggföretagen kan erbjuda samma alternativ så tycker jag att bostadsbolagen ska välja det”, säger Petter Jurdell."

Källa: Dagens Industri 2013-03-17

För mer information, se www.sabo.se


Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.

Presskontakt

Relaterade nyheter