Skip to main content

Byggbolaget Titania tar in 150 MSEK via obligation

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 11:15 CEST

Titania

Byggbolaget Titania Holding AB har den 13 oktober tillförts ett lånekapital om 150 MSEK genom en obligationsemission utfärdad av Apikal Fastighetspartner. Newsec, som tillhandahåller finansieringsrådgivning inom ett brett spektra av produkter, har agerat finansiell rådgivare för Titania i affären. Utlåningen sker mot säkerhet i aktier hos Titanias moderbolag och löper på fem år. Obligationerna kommer att noteras på Nordic Growth Market (NGM).

Titania-koncernen utför varje år ett flertal nyproduktions- och fastighetsutvecklingsprojekt i egen regi där bolaget antingen uppför nya byggnader på friköpt mark eller förädlar hela eller delar av befintliga byggnader.

- Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och har flera pågående nyproduktionsprojekt igång eller i väntan på att starta. Kapitalanskaffningen som nu sker i bolaget möjliggör för oss att öka takten i bostadsutvecklingsprojekten i Stockholmsområdet, säger Titanias vd Einar Janson i en kommentar.

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller i sin verksamhet lånekapital för fastighetstransaktioner.

- På Apikal ser vi att det finns ett ökat intresse från bygg- och fastighetsbolagen att låna kapital på längre löptid och på det sättet få både en ökad flexibilitet och en effektivare kapitalstruktur. Den nu genomförda emissionen för Titanias räkning ett bra bevis på det, säger Martin Fredriksson, vd på Apikal Fastighetspartner.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Einar Janson, vd, Titania: +46(0)733 40 29 88

Martin Fredriksson, vd, Apikal Fastighetspartner: +46(0)70 607 7935

Mats Karlsson, Head of Debt Capital Markets, Newsec: +46(0)701 80 27 67

Titania är ett Stockholmsbaserat bygg- och installationsföretag som utför allt från nyproduktion, ombyggnation och fastighetsförvaltning till totalentreprenader och stambyten. Vi genomför nyproduktion av fastigheter både i egen regi och på entreprenad åt externa fastighetsägare. Vi har även intressanta koncept för kommuner, företag och privatpersoner som skall upplåta/sälja mark för nyproduktion.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.