Skip to main content

Stockholm prisas för störst mångfald av transportmöjligheter i global ranking

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 14:30 CET

Stockholm koras till den stad som har den största mångfalden sett i typ av transportmöjligheter.

TomTom (TOM2) presenterar idag sin årliga rapport TomTom Traffic Index 2017. Rapporten belyser effekterna av trängsel och trafikstockning i 390 städer i 48 länder. Nytt för i år är att TomTom Traffic Index 2017 utmärker sex städer som förtjänar särskilt erkännande för sina insatser att minska trafikstockningar.

Stockholm är en av de prisbelönta städerna och fick utmärkelsen största mångfalden sett i typ av transportmöjligheter.

De sex kategorierna och dess vinnare är:

1. Stockholm – största mångfalden sett i typ av transportmöjligheter 

2. Rio De Janeiro - bästa kollektivtrafiken

3. Moskva - bästa parkeringsmöjligheterna

4. Johannesburg - bästa trafikplaneringssystemet

5. Abu Dhabi - bästa vägnätet

6. Pittsburgh - bästa förutsättningarna för självkörande fordon

TomTom Traffic Index 2017 visar att stockholmsresenären med en genomsnittlig 30 minuters enkel resväg till arbetet sitter fast i trafikköer cirka 33 minuter per dag. Detta är en minskning på 2 minuter per dag i jämförelse med föregående år.

Den minskade biltrafiken i Stockholm under rusningstider korrelerar väl med att Stockholms kollektivtrafik ökat under 2016. Ökningen av kollektivtrafiken kommer bland annat som följd av öppnandet av nya färjelinjer, trängselskatten och SLs nya trafikledningscentral som effektiviserat förarnas körscheman. Den nya pendeltågstunnel Citybanan som öppnar 10 juli i år förutspås ytterligare öka kollektivtrafiken och minska rusningstrafiken under 2017.

En av trafikexperterna i TomToms Traffic Index-panel, Kent Olsson, senior rådgivare och projektledare på Trafikverket i Sverige. Han kommenterar utmärkelsen följande:

– Stockholm har en omfattande plan för att minska trängseln och förbättra miljön och trafikledningscentralen är en viktig del av den svenska ITS-strategi som undertecknades av den svenska regeringen. Stockholms stad har under lång tid arbetat med att öka kollektivtrafiken i samband med tillväxten av bostäder och arbetsplatser. Eftersom Stockholm är byggt på öar har även de nya färjelinjerna för passagerare börjat öka kollektivtrafikens kapacitet. Den nyligen utökade vägavgifterna och skatterna bedöms minska trafikvolymen i rusningstid. Skatteavtal för parkering införs även för att minska trafiken i stadens centrum.

Läs mer om rankingen här: http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/awards 

Om utmärkelsen

De vinnande säderna har valts ut av en oberoende, internationell panel om sex trafikexperter och fått speciella utmärkelser i varsin kategori. Korningen har gått till på följande sätt; varje expert har fått nominera tre städer i varsin kategori och därefter har alla de andra experterna fått rösta på den stad de tycker ska vinna.

Om TomTom Traffic Index Awards

Att uppnå en verklig förändring i samhället som förbereder oss på en bättre framtid, tar tid - och är inte alltid lätt att kvantifiera. Politiska förändringar som initieras idag, kommer bara generera synliga resultat i framtiden. Många städer arbetar oerhört hårt för att minska sina bilköer, utöka kollektivtrafiken och implementera fler miljövänliga färdmedel. Datan från TomTom Traffic Index kan inte mäta länders strategier och initiativ som rör rörlighet och miljö, därför valdes en expertpanel ut för nomineringen. Det är därför, som TomTom i år, utmärker sex städer som förtjänar särskilt erkännande för sina insatser att minska trafikstockningar och bidra till en bättre framtid.

Om rapporten Traffic Index

TomToms rapport “Traffic Index” är världens mest precisa barometer av trafikstockningar och trögflytande trafik i storstäder. Indexet är unikt och är baserat på historisk faktisk hastighetsdata från bilar som kört i vägnätet under perioden. Datan från navigatorerna är anonymt insamlad och med medgivande. TomToms trafikdatabas innehåller mer än tio biljoner datamätningar och det tillkommer över fem miljarder mätningar varje dag. Datan i undersökningen är baserad på historisk faktiskt hastighetsdata från bilar som kör i vägnätet under perioden. Metodiken i rapporten jämför restiden under tider då trafiken flyter fritt (”free flow”) med restider under rusningstrafik. Skillnaden uttrycks i en procentuell ökning av restiden. Indexet inkluderar hela vägnätet och data från alla tider på dygnet och alla dagar under perioden, och kan jämföras med data från föregående år. Rapporten innehåller även mer detaljerad information om de olika städerna trafiksituation som exempelvis den värsta dagen under perioden, genomsnittlig ”free flow”-hastighet och hur mycket extra tid som bilförarna kör per år.

TomToms (TOM2) mission är att göra tekniken så enkel att använda, att alla kan dra nytta av den. Varje dag använder miljontals människor runt om i världen TomTom för att fatta beslut om smartare vägval, och få mer ut av sin färd. TomTom designar och utvecklar innovativa produkter som gör det enkelt för människor att hålla sig i rörelse och nå sina mål. Känd som en global ledare inom navigation och kartprodukter skapar TomTom också GPS-sportklockor, liksom världsledande logistik-lösningar och branschledande produkter och lösningar inom positionering. Verksamheten består av fyra affärsområden: konsument, fordon, licensiering och telematik. Företaget grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Amsterdam, med 4 600 anställda världen över och säljer sina produkter i 48 länder.

För mer information besök www.tomtom.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera