This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

©Robert Henriksson,

Bild -

©Robert Henriksson,

  • Licens: © All rights reserved (nedladdning tillåten)
  • Filformat: .png
  • Storlek: 727 x 605, 685 KB
Ladda ner

Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Här finns utbildningar och kurser för

både unga och vuxna som leder till jobb. Vi sörjer för företags- och landsbygdsutveckling samt

erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.

Presskontakt