S75kaediiknkwm4bpxd2

​Destinationsutveckling med hållbara produkter i fokus

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 11:10 CEST

Processer för ambitionsdriven destinationsutveckling av Skåne som destination har pågått sedan början av 2015. Nu i höst drar en intensiv period igång för besöksnäringen i de 12 medverkande kommunerna, när det är dags att utveckla hållbara koncept och produkter för utlandsmarknaderna.

Yqvm4nsuq5pegcnvonqw

​Fortsatt stark tillväxt för skånsk turism

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 14:30 CEST

Närmre 2,3 miljoner gästnätter i Skåne under årets första halvår innebär en ökning med 7,3 %. Starkast har utvecklingen varit för de utländska gästnätterna, som ökat med 10,6 % medan de svenska ökat med 6,4 %.

Xab9umojndb5vmd5jqaw

Nu kan du weekendvandra under Eurorando

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2016 09:45 CEST

​Den 10-17 september kommer tusentals europiska vandrare till Skåne för det stora arrangemanget Eurorando. Men intresset är även stort för svenska vandrare, och därför lanserar Eurorando ett helt nytt weekendkoncept som gör det lätt för svensken att ge sig ut i den skånska naturen och vandra.

Oz9lltkyamocb6b8fxem

EU-miljoner möjliggör storsatsning på att utveckla hållbara besöksnäringsföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 08:17 CEST

​ Tourism in Skåne AB och Region Blekinge har i dagarna fått klartecken för ett bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) på tolv miljoner kronor för att stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen. Fokus ligger på innovationer och tjänsteutveckling för att bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet.

Lrde8faboeau6vk2nrvi

Skåne utvecklar natur- och kulturupplevelser i ny satsning med Tillväxtverket

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 13:00 CEST

​Åtta svenska resmål, sju regioner och ett kommunkluster, deltar i Tillväxtverkets nya satsning på besöksnäringen. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Q3mxgnltqyri0ktkokcn

Nyheter i Tourism in Skåne ABs styrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 11:52 CEST

Peter Weinhandl tillträder nu posten som styrelseordförande för Tourism in Skåne AB, då Uno Levinsson lämnar sitt uppdrag efter åtta år. Charlotte Lorentz Hjort och Ann Nyström är nya starka namn i styrelsen.

Whysrcerhqipvrl2qxem

​Nytt samarbete stärker innovation inom skånska mat- och dryckesturismföretag

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 09:00 CEST

I Skåne finns behov av fler entreprenörer inom mat och dryckesturism som vågar satsa, och det finns potential bland de etablerade företagen att bli mer innovativa. Då har Skåne stor möjlighet att ytterligare stärkas som mat- och dryckesdestination. Ett bidrag till denna utveckling är samarbetet som nu skapas av Tourism in Skåne AB och Krinova AB för att ge riktat företags- och innovationsstöd.

Owjnalyxqo0z6rsvlivw

Skåne hade fler gästnätter än någonsin under 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2016 09:19 CET

Redan i november 2015 hade Skåne haft fler gästnätter än under hela 2014, och summeringen av 2015 visar på ett rekordår för Skåne. Både utländska och svenska gästnätter ligger bakom ökningen. Största utländska marknaden är fortfarande Tyskland, men det är Danmark som står för den största ökningen. Andra snabbväxande marknader är mer långväga, som Kina och Indien.

D21jpzqth0b3lnqhhf3a

​Skåne Nordost är på god väg i destinationsutvecklingsprocessen

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 12:00 CET

Destinationsutvecklingsprocessen som startade under våren i Bromölla, Hässleholm, Osby, Kristianstad och Östra Göinge kommuner kan nu summera sin första fas. Tillsammans har 29 företagare och kommunernas turist- och/eller näringslivschefer arbetat i en processgrupp under ledning av erfarna konsulter från Svensk Destinationsutveckling och Tyréns.

Media no image

​Pressinbjudan: Dialogmöte destinationsutvecklingsprocessen Skåne Nordost

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2015 08:00 CET

Välkommen på Dialogmöte 1 december 2015, kl 10-12, Naturum, Vattenriket i Kristianstad.
Under våren och hösten har en processgrupp bestående av företagare i de fem kommunerna i nordöstra Skåne tillsammans med turism- och näringslivsansvariga i respektive kommun jobbat intensivt i flera workshops för att utveckla destinationen Skåne Nordost.

Nu bjuder företagarna i processgruppen, Svensk Destinationsutveckling, Tyréns, Tourism in Skåne och kommunerna i Skåne Nordost in till ett Dialogmöte. Inbjudna är företagare inom besöksnäringen, politiker och tjänstepersoner inom turism- och näringsliv.

På Dialogmötet presenteras vad processgruppen har kommit fram till under destinationsutvecklingens första fas. Det handlar om tillgångar, egenskaper, säsonger och framtida attraktionskraft. Vi kommer att redogöra för potentialen på den utländska marknaden och vad som krävs för att säkerställa exportmognad och en ordentlig omsättningsökning för hela området.

Vi kommer också att prata mer om processens syfte och mål, om det kommande arbetet under hösten och vad som händer när vi gått igenom alla fyra faser i processen.

Målet med destinationsutvecklingsprocessen är att utveckla ett nytt gemensamt arbetssätt och skapa en långsiktigt hållbar strategisk plattform. Arbetet ska leda till en ökad professionalisering, attraktiva året-runt destinationer som lockar fler internationella besökare och som skapar högre omsättning och tillväxt för besöksnäringen.

Tid och plats: 1/12 10.00–12.00, Vattenriket, Naturum (hörsalen) i Kristianstad. Fika från kl 9.30.

Välkommen!

För mer information, kontakta:
Tobias Delfin, Bromölla kommun tel 0456-82 22 54
Jenny Segertun, Hässleholms kommun tel 0451-26 73 03
Eva Berglund, Kristianstads kommun tel 044-13 54 08
Anna Nordstrand, Osby kommun tel 0479-52 85 10
Camilla Palm, Östra Göinge kommun 044-775 60 62
Jenny Sahlström, destinationssamordnare Skåne Nordost, Tourism in Skåne, tel 070-539 45 02

Följ Destinationsprocessen på webbsidan Basecamp, anmäl dig här!, och följ processen i Facebookgruppen Destinationsutveckling Skåne Nordost

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Välkommen på Dialogmöte 1 december 2015, kl 10-12, Naturum, Vattenriket i Kristianstad. Under våren och hösten har en processgrupp bestående av företagare i de fem kommunerna i nordöstra Skåne tillsammans med turism- och näringslivsansvariga i respektive kommun jobbat intensivt i flera workshops för att utveckla destinationen Skåne Nordost.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • PR- och Kommunikationsansvarig
  • Corporate PR, Market PR
  • sara.brynskog@skane.com
  • +46(0)40-675 34 96
  • +46(0)768-870 353

Om Tourism in Skåne

Vi får fler att välja Skåne

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Adress

  • Tourism in Skåne
  • Dockplatsen 26
  • 211 74 Malmö
  • Vår hemsida