Senaste nyheterna

Sociala medier

Här samlar Visit Sweden corona-relaterad information, insikter och spaningar från internationellt perspektiv.

Här samlar Visit Sweden corona-relaterad information, insikter och spaningar från internationellt perspektiv.

Uppdaterad statistik om nuläget för besöksnäringen i Skåne.

Uppdaterad statistik om nuläget för besöksnäringen i Skåne.

Nya namn i styrelserna för BRS-bolagen

Nya namn i styrelserna för BRS-bolagen

Skåne - where tourism matters

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Tourism in Skåne
Dockplatsen 26
211 74 Malmö