This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ulf Stenkula, Antikturen

Bild -

Ulf Stenkula, Antikturen

  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 480 x 640, 127 KB
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism mattersTourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).