This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vikingafejd Pilbåge

Bild -

Vikingafejd Pilbåge

  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Av: Petra Strandberg
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 780 x 1181, 2,81 MB
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).