Skip to main content

​Danskarna har hittat tillbaka till Skåne

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 08:30 CEST

Foto: Lasse Davidsson

En summering av gästnätterna i Skåne första halvåret visar en fortsatt stark tillväxt, i synnerhet från utlandsmarknaderna. Danmark, som är en oerhört viktig marknad för skånsk besöksnäring, ökar med hela 22,9 %! Antalet danska gästnätter första halvåret överträffar till och med motsvarande period under rekordåret 2009.

Första halvåret 2017 hade Skåne 10 000 fler danska gästnätter än rekordåret 2009. Förklaringar till den starka ökningstakten kan troligen tillskrivas den fortsatt gynnsamma valutasituationen för danskarna, liksom en viss lättnad i gränskontrollerna.

- Den danska kronan har återhämtat sig efter en mindre dipp och är stark mot den svenska kronan. Dessutom har det varit en tillfällig lättnad i gränskontrollerna från maj månad, i kombination med att många resenärer kanske vant sig vid situationen och det har varit mindre publicitet kring frågan, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne.

Totalt uppgick antalet gästnätter i Skåne första halvåret till 2 446 296, en ökning med 5,4 % mot motsvarande period 2016. Ökningen av utländska gästnätter totalt för perioden, jämfört med föregående år, ligger på 11,9 %, vilket är högre än övriga destinationer i landet. Ökningen av utländska gästnätter första halvåret var i Stockholms län 9,9 %, och i Västra Götalands län 1,4 %.

Antalet utländska gästnätter i Skåne var under första halvåret 601 439, vilket motsvarar ca 25 % av det totala antalet gästnätter i Skåne.

Siffrorna för första halvåret 2017 är preliminära, och slutgiltiga siffror kommer i april 2018.

För mer information:
Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne, 0768-870730

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera