Skip to main content

​Destinationsutveckling med hållbara produkter i fokus

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2016 11:10 CEST

Processer för ambitionsdriven destinationsutveckling av Skåne som destination har pågått sedan början av 2015. Nu i höst drar en intensiv period igång för besöksnäringen i de 12 medverkande kommunerna, när det är dags att utveckla hållbara koncept och produkter för utlandsmarknaderna.

Besöksnäringen tillsammans med kommunala tjänstepersoner har med processtöd arbetat fram strategiska plattformar som ska leda fram till nya arbetssätt inom besöksnäringen och med de offentliga aktörerna. 12 av Skånes 33 kommuner har nu gått igenom de två första faserna av totalt fyra. Omfattande kompetenshöjande insatser och ett gediget inventeringsarbete har genomförts.

I höst startar den så kallade innovationsfasen med fokus på koncept- och produktutveckling inom utvalda tematiska områden i Sydost, Nordost och MittSkåne.

- Det är viktigt att ta fasta på hållbarheten och lägga extra stor vikt vid att ta fram affärsmässigt starka koncept som håller över tid, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne.

Just nu är det totalt ca 140 företag som kommer att ingå från de tre destinationerna, och dessa delas in i olika tematiska spår.

Urvalet av medverkande företag har gjorts utifrån kriterier som vilja, potential och möjlighet att skapa produkter som attraherar utländska besökare inom de tre spåren.

 - I arbetet kraftsamlar vi och utvecklar erbjudanden med tydligt fokus på kundernas drivkrafter att resa till Skåne. Därför är det viktigt att företagen som engagerar sig också har viljan att skapa och arbeta med starka exportprodukter, säger Johan Olofsson på Svensk Destinationsutveckling.

*Sydost: Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Ystad. Nordost: Bromölla, Hässleholm, Osby, Kristianstad och Östra Göinge. Mittskåne: Höör, Hörby och Eslöv

Fakta om processen http://www.tourisminskane.com/avtal-ambitionsdriven-destinationsutveckling

För mer information:
Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, 0768-870730

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera