Skip to main content

EU-miljoner möjliggör storsatsning på att utveckla hållbara besöksnäringsföretag

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2016 08:17 CEST

Tourism in Skåne AB och Region Blekinge har i dagarna fått klartecken för ett bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) på tolv miljoner kronor för att stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen. Fokus ligger på innovationer och tjänsteutveckling för att bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet.

Besöksnäringen är en av världens snabbast växande näringar. I den nationella strategin för besöksnäringen är målet att fördubbla omsättningen inom näringen till år 2020, vilket innebär en omsättning på 500 miljarder svenska kronor. Skåne och Blekinge har generellt en positiv tillväxt och en framgångsrik besöksnäring. Det skapas nya arbetstillfällen, besökarna blir fler och omsättningsökningen hos företagen är god.

 - Utvecklingen av besöksnäringen är ett prioriterat område inom ramarna för strukturfondspartnerskapet för Skåne/Blekinge. Det är en viktig del av arbetet med såväl lokal som regional utveckling och kan bland annat leda till nya arbeten, där många inte kräver högre utbildning. Genom att locka svenska turister till kan vi dessutom minska turismens klimatpåverkan, säger Thomas Hansson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne.

Christina Mattisson regionstyrelsens ordförande Region Blekinge (S) instämmer, och pekar särskilt på styrkan i samverkan och samhandling över regiongränserna.

Genom att strategiskt arbeta med kompetensutvecklande insatser skapas bättre konkurrensfördelar för besöksnäringen i Skåne och Blekinge. Fokus kommer att ligga på exportmognad och internationalisering parallellt med kompetensförsörjning, där jämställdhet, mångfaldsperspektiv och ungas företagande sätts i fokus.

 - Omvärldens förändringar innebär en starkt ökad digitalisering, urbanisering och globalisering tillsammans med ett ökat internationellt resande. Dessa faktorer innebär stora möjligheter för besöksnäringen att utvecklas och bidra till regionens omvandling och tillväxt, säger Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne AB.

 - Genom ”Competence Academy Tourism” skapas förutsättningar för besöksnäringens företag och dess medarbetare att hantera tillväxt-, effektiviserings- och jämställhetsfrågor, säger Leif Wictorén, Länsturismchef Blekinge.

Upplägget kommer att omfatta individuella och behovsanpassade kompetensutvecklingsprogram, moduler och seminarier.Syftet är att stärka kompetens, servicegrad och konkurrenskraft för ökad lönsamhet och internationalisering av besöksnäringen i Skåne och Blekinge och på så sätt främja tillväxt och sysselsättning.


Mer information:
Thomas Hansson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, 0709-47 26 77
Christina Mattisson regionstyrelsens ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09
Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne AB, 0768-870730
Leif Wictorén, Länsturismchef Blekinge, 0703-88 77 77

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera