Bild från tidigare Parabere Forum
Bild från tidigare Parabere Forum

Pressmeddelande -

​Malmö/Skåne står värd för PARABERE forum 4-5 mars 2018

Världskongress med fokus på utveckling inom gastronomi och hållbarhet till Sverige!

PARABERE Forum samlar omkring 400 deltagare från organisationer och näringsliv under två dagar i Malmö, 4-5 mars 2018. Forumet, som arrangeras för fjärde gången, bjuder på debatter och föreläsningar med opinionsledare, mataktivister, internationella forskare, matproducenter och toppkockar från fem kontinenter. 

I fokus står att fånga upp kvinnors syn på centrala frågor kopplade till mat, för att på så sätt främja en hållbar och jämlik samhällsutveckling, med starkare tillväxt och sociala framsteg. För närvarande är det uppenbart att kvinnor är underrepresenterade i den gastronomiska världen.

Titti Qvarnström från Michelinkrogen Bloom in the Park i Malmö har varit engagerad i forumet sedan starten och ser med stor glädje fram emot att det kommer till Skåne.

 - Parabere forum har ett oerhört viktigt budskap, och det känns fantastiskt roligt att få visa upp vad vi har att erbjuda inom matområdet med alla råvaror och eldsjälar. Men också, inte minst, vårt arbete mot, och ambition om, ett hållbart och jämställt samhälle, säger Titti Qvarnström.

Maria Canabal, grundare av forumet har haft ögonen på Malmö som värdstad ett bra tag:

 - Skåne är en medveten mat- och dryckesregion på många plan, både kreativt och hållbart. Den långa kusten och närheten till naturen och grödorna gör Malmö till den perfekta mötesplatsen för aktörer, från småskaliga producenter till internationellt prisbelönta restauranger, som vill utveckla sin konkurrenskraft. Parabere forum och det svenska samhället delar värderingar när det gäller mångfald, inkludering och jämlikhet. Vi är övertygade om att 2018 års forum i Malmö ger möjligheter att skapa förändring, utveckling och förbättring, säger Maria Canabal.

Talarna på PARABERE Forum är framstående kvinnor och män inom lantbruk, mat och gastronomi från Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Mexico, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Press- och näringslivsrepresentanter från dessa länder kommer också att besöka forumet. Tema för årets forum är ”ätbara städer”

 - Att Sverige nu blir värd för Parabere Forum är ett bevis på att vi ses som ett progressivt land för mat och måltidsupplevelser. Mat kan bidra till att stärka Sverigebilden och det finns goda möjligheter att få fler matintresserade besökare att resa hit, säger Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Communications Officer på Visit Sweden.

Visit Sweden har identifierat drygt 20 miljoner resenärer i Europa som är nyfikna på mat i Sverige. I februari tilldelades Visit Sweden 40 miljoner kronor på fyra år till internationell marknadsföring och export av måltidsuppleveler. Satsningen ska få fler internationella turister att välja Sverige och spendera mer på restauranger och livsmedel.

Att hålla Parabere Forum i Malmö har möjliggjorts tack vare ett samarbete mellan Visit Sweden, Tourism in Skåne, Event in Skåne, Malmö Stad och Visita Södra.

PARABERE Forum är en oberoende internationell plattform för kvinnors åsikter och syn på de större matfrågorna.

PARABERE Forum syftar till att förbättra förutsättningarna inom gastronomi, mat, näring och jordbruk genom att engagera företag, politik, akademi och andra samhällsledare. Genom att lyfta fram kvinnors erfarenhet och expertis över generationer och länder erbjuds praktiska diskussioner om hur man kommer över barriärer och skapar nya horisonter och möjligheter, liksom intressanta och överraskande diskussioner inom viktiga områden.

PARABERE Forum stöttar också kvinnors möjligheter över hela världen via företags- och sociala nätverk.

PARABERE FORUM är en icke-vinstdrivande organisation.

"EDIBLE CITIES" är tema för forumet 2018
Alla människor behöver mat. Men den växande urbaniseringen utgör en utmaning i detta sammanhang, då vi samtidigt är beroende av matproduktion som sker ute på landsbygden, allt längre bort ifrån miljön där vi bor och arbetar. Efter industrialismen har ett helt nytt sätt att hantera mat vuxit fram, där vår föda har blivit en produkt hos multinationella företag. Vi vet inte längre var och hur maten produceras. Matproduktionen står för en tredjedel av jordens utsläpp och använder 70% av jordens färskvattentillgångar. Många länder förlorar sin odlingsbara mark bland annat till industrin. Parabere Forum kommer att analysera trenderna som påverkar hela kedjan, från jordbruk till konsument, via det komplexa distributionssystemet. Målet är att finna vägar för att möta de framtida behoven.

Kontakt Malmö och Skåne

Sofie Broomé, projektledare, Event in Skåne, sofie.broome@skane.com
Sara Andersson, Malmö Convention bureau, Sara.andersson15@malmo.se
Sara Brynskog, Kommunikationschef, Tourism in Skåne, sara.brynskog@skane.com

Social Media: 

@ParabereForum #ParabereForum

Ämnen

Taggar

Regioner


Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).