Skip to main content

​Samarbete med University of Tasmania leder till skräddarsydda naturupplevelser i Skåne

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2017 09:58 CEST

Sydostleden mellan Kristianstad och Brösarp

Just nu pågår en pilot som är en del i projektet Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne (HPU)*. I samarbete med University of Tasmania har Tourism in Skåne tagit fram en undersökning som syftar till att se hur besökare rör sig längs med Sydostledens cykelled. Detta hoppas vi bli viktig input i arbetet med att förbättra upplevelsen av Skåne, öka attraktionskraften och skapa mer anpassade reseanledningar.

Bakgrunden till piloten är det saknas information om den internationella besökaren och deras beteende- och konsumtionsmönster. Efterfrågan på nya produkter är stor och feedback från ledens besökare viktig för det fortsatta produktutvecklingsarbetet. Undersökningen är integrerad i Trails of Southern Sweden-appen och innehåller ett antal frågor som främst riktar sig till utländska besökare, men även svenska.

Resultatet kommer att ligga till grund för att hjälpa branschens företag att utveckla sina verksamheter och möjliggör produktutveckling som är helt och hållet baserad på efterfrågan. Framförallt kommer resultatet att ha en central roll i de produktutvecklingsprocesser som 25 skånska företag kommer att genomgå via HPU, och som syftar till att utveckla ett utbud av kundanpassade produkter.

________________________________________

*Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i Skåne är ett projekt som drivs av Tourism in Skåne och samfinansieras av Tillväxverket, STF och Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne. Projektets syfte är att utveckla utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella besökare med fokus på ledbaserad turism.

För mer information:
Fredrik Albihn, projektledare Tourism in Skåne, fredrik.albihn@skane.com

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera