Skip to main content

​Skåne betonar den regionala nivån i besöksnäringsutredning

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 13:00 CEST

Foto: Anders Tukler

- Skånes inspel till Statens offentliga utredning ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring”

Regeringen vill ta ett samlat grepp om turismpolitiken och Britt Bohlin har fått i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Tourism in Skåne AB och Region Skåne har lämnat sitt inspel till utredningen, där vikten av att involvera den regionala nivån och att bygga in besöksnäringskunskap i befintliga myndigheter betonas.

Besöksnäringen är idag en basnäring och en av Sveriges största exportnäringar. Området spänner över en mängd olika myndigheter och politikområden, och omfattar många engagerande frågor. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Framgångsfaktorer för besöksnäringens utveckling är att samverka samt att ta tillvara och sprida kompetens.

I Skånes inspel föreslås att den regionala nivån involveras och ges utrymme att agera piloter och även ansvara för verkställandet av beslut på nationell nivå. Många regioner har idag det regionala utvecklingsansvaret och 2019 kommer hela landet att omfattas av denna ordning.

- Den regionala nivån kan kraftfullt mobilisera sina aktörer och kommuner för att snabbt komma i rörelse. Ett bra exempel på detta är den Nationella Strategin för tillväxt i besöksnäringen. Besöksnäringen tog (genom Svensk Turism) fram denna strategi som sedan har omsatts i handling i de flesta regioner i Sverige genom de regionala strategier som mobiliserat kommunerna och besöksnäringen i territoriet, säger Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne AB.

I Skånes inspel tydliggörs en rad förslag till uppdrag inom områden som digitalisering, infrastruktur, forskning och innovation. Samtliga vänder sig till befintliga myndigheter och organisationer.

- Det är angeläget att bygga in kunskap kring besöksnäringsfrågorna och nyttja den befintliga strukturen, och inte bygga upp nya funktioner, kommenterar Pia Jönsson Rajgård.

För mer information:
Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne, 0768-870730

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy