Skip to main content

Skåne – en av vinnarna inom svensk turism

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:19 CET

När gästnätterna för 2009 är sammanställda av SCB och Tillväxtverket kan man konstatera att Skåne är en av landets vinnare när det gäller turismutvecklingen under året. Antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Skåne ökade med 3.3 procent (+102 530 övernattningar) jämfört med 2008. Sett till antal gästnätter är det bara Västra Götalands län som redovisar en större gästnattsökning. Det totala antalet övernattningar i Skåne var under 2009 cirka 3 250 000.

Malmö utgör motorn i den skånska gästnattstillväxten. Med en tillväxt på 7,6 procent (+83 000 gästnätter) står Malmö för den kraftigaste gästnattsökningen i Skåne. Det stora klimatmötet i Köpenhamn i slutet av året bidrar till att både sydvästra Skåne och den skånska sydkusten redovisar gästnattsökningar med mer än 20 procent för december 2009.

Trots fortsatt lågkonjunktur har ökade marknadsinsatser på nyckelmarknader som Danmark och Storbritannien, kombinerat med ett gynnsamt valutaläge, medfört att de utländska besökarna har ökat i Skåne. Boendeanläggningarna redovisar 59 327 fler utländska gästnätter, vilket motsvarade en ökning på 9 procent. Marknadsföringssatsningarna på den danska marknaden har gett goda resultat och danskarna har gått om tyskarna och är nu den största utländska marknaden med 172 539 gästnätter. Under året ökade de danska gästnätterna med 58 procent, vilket är en betydligt bättre utveckling än väntat.

Det är inte bara den danska marknaden som ökat bättre än väntat. Även norska och brittiska marknaden har ökat starkt i Skåne.

Tyskarna, som tidigare varit den största utlandsmarknaden i Skåne, har minskat under året med 15 procent. En stor del av minskningen relaterar till tyska gästarbetare som avslutat sitt arbete med Citytunneln.

 

Nationalitet Gästnätter 2009 Utveckling 2008-2009

Sverige                       2 518 260                        2%

Danmark                       172 539                        58%

Norge                             46 838                        14%

Tyskland                        113 529                        -15%

Storbritannien                  60 183                        12%

Nederländerna                 30 825                          5%

Polen                             22 563                          -5%

 

Utvecklingen i de skånska kommunerna

Nordöstra Skåne redovisar en gästnattstillväxt på 5 procent. Både Kristianstad och Hässleholm redovisar en tillväxt av antalet gästnätter.

I nordvästra Skåne redovisar boendeanläggningarna en svag minskning av antalet gästnätter med
-0,5 procent. Bland kommunerna i nordvästra Skåne är det bara Höganäs och Klippan som redovisar en gästnattsökning. Övriga kommuner minskade sina gästnätter under 2009.

Boendeanläggningarna i sydöstra Skåne redovisar en svag gästnattstillväxt med 1 procent under året. Det är främst Simrishamn som redovisar en stark gästnattstillväxt på 7 procent, medan Ystad minskade sina gästnätter med 3 procent och Tomelillas gästnätter var oförändrade.

Sydvästra Skåne redovisar den kraftigaste gästnattsökningen för 2009. Antalet gästnätter ökade med 7 procent, vilket är en följd av en stark tillväxt i både Malmö och Lund. Även boendeanläggningarna i Höör ökade sina gästnätter kraftigt med 11 procent.

Mer info:

Per Persson, projektledare, 040 - 623 97 81

eller

Pia Jönsson Rajgård, VD, Tourism in Skåne tel. 0768-87 07 30

Pressansvarig: Lena Birgersson, 0768- 87 17 14

Tourism in Skåne AB är Skånes officiella marknadsföringsbolag inom turism. Bolaget är, tillsammans med Event in Skåne, Invest in Skåne och Film in Skåne, dotterbolag till Business Region Skåne som ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy