Skip to main content

​Skåne leder nytt turismsamarbete inom Greater Copenhagen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 15:26 CEST

Att locka fler utländska besökare och göra det enkelt för dem att uppleva hela metropolen Greater Copenhagen är huvuddragen i den nya turismsatsning som inleds inom ramen för samarbetet. Tourism in Skåne AB har fått i uppdrag att leda detta arbete.

Den främsta styrkan i Greater Copenhagen ur ett besökarperspektiv är samspelet mellan storstäder och landsbygd. Även utbudet av attraktioner och tillgängligheten gör destinationen intressant i ett internationellt perspektiv.

Den gemensamma turismsatsningen har tagits fram i bred samverkan mellan ett tjugotal turismorganisationer på båda sidor sundet. Huvudsyftet är att skapa ytterligare tillväxt och samverkan över hela upplevelsegeografin (tre regioner och 79 kommuner).

Områden som kommer att hamna i fokus när handlingsplanen ska tas fram är bland annat ökat fokus på business intelligence, att öka den digitala förmågan både hos offentliga aktörer och hos besöksnäringen samt internationell marknadsföring.

- När turism ökar skapas fler arbetstillfällen. Nu gör vi en offensiv satsning för att locka fler besökare till Greater Copenhagen-regionen som kommer ge många samhällsekonomiska vinster, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

- Skåne är Sveriges tredje mest besökta destination och visar en snabbare tillväxt en t.ex. Stockholm och Västra Götaland. Samarbetet inom Greater Copenhagen ökar attraktiviteten och ger oss ytterligare möjligheter att öka tillväxttakten, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne AB.

Fakta om Greater Copenhagens turismsatsning

  • Greater Copenhagen & Skåne Committes styrelse beslutade den 12 oktober att turismsatsningar ska vara ett prioriterat fokusområde och en satsning som ska peka ut riktningen för turismsamarbetet de närmaste åren. Målet är att locka fler internationella besökare och underlätta för dem att ta sig runt i hela Greater Copenhagen. Turismsatsningen inleds med att arbeta fram en gemensam handlingsplan som konkretiserar aktiviteterna för de kommande åren.
  • Greater Copenhagen är ett samarbete mellan tre regioner (Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland) och 79 kommuner i Skåne och på Själland.


Fakta om turismen i Skåne

  • Närmre 2,3 miljoner gästnätter i Skåne under första halvåret 2016 innebär en ökning med 7,3 %. Starkast har utvecklingen varit för de utländska gästnätterna, som ökat med 10,6 % medan de svenska ökat med 6,4%. För Sverige totalt ökade gästnätterna under första halvåret 2016 med 2,1 % jämfört med samma period förra året. På danska sidan har Region Huvudstaden ökat (+ 3,4 %) liksom Region Själland (+ 9,8 %).
  • Besöksnäringen i Skåne omsatte 2015 36,8 Miljarder SEK och bidrog med 27 835 arbetstillfällen.*
  • Tourism in Skåne tillsammans med Visit Sweden, kommuner och besöksnäring investerar i år 18 miljoner SEK i gemensamma insatser på utlandsmarknaderna.

*Källa: Regionala turismeffekter Skåne län 2015 – HUI Research

För mer information:
Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne
Nås genom Malin Tykesson, presschef Tel: 0725-99 76 04

Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, 0768-870730

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy