Skip to main content

​Skåne Nordost är på god väg i destinationsutvecklingsprocessen

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 12:00 CET

Destinationsutvecklingsprocessen som startade under våren i Bromölla, Hässleholm, Osby, Kristianstad och Östra Göinge kommuner kan nu summera sin första fas. Tillsammans har 29 företagare och kommunernas turist- och/eller näringslivschefer arbetat i en processgrupp under ledning av erfarna konsulter från Svensk Destinationsutveckling och Tyréns.

Processgruppen har träffats under våren och i höst och har nu arbetat sig igenom nära halva processen. Fokus har legat på att skapa insikt och analysera tillgångar och egenskaper, trender i omvärlden, säsongernas betydelse och möjligheter samt hur turismföretagens olika marknader och målgrupper ser ut, och hur det egna erbjudandet håller internationellt.

 - Processgruppens arbete har kännetecknats av starkt engagemang, drivkraft och framåtanda med fokus på att skapa lönsamma teman. Arbetet har till stor del handlat om att lyfta fram tydliga framtida dragare och profilerande produkter för exportmarknaden, säger Johan Olofsson processledare på Svensk Destinationsutveckling.

Den breda kompetensen i gruppen har även kommit till nytta i första fasen då man arbetat med områdets förutsättningar och potential på Tourism in Skånes prioriterade marknader. De danska och tyska besökarnas efterfrågan finns som "råvara" i nordöstra Skåne vilket gör att potentialen är stor för att skapa attraktiva upplevelser kompletterade med målgruppsanpassat boende och mat.

Ett tema som har stor potential är outdoor-upplevelser som fungerar så gott som året runt. Med samarbete kring attraktiva erbjudanden, välskyltade leder och rastplatser kan långväga vandrare lockas till destinationen.

Under våren kommer processen att fortsätta på temat – Inriktning. Hur vill vi se ut och hur vill vi upplevas är frågor som kommer att bearbetas.

 - Att arbeta i processer som denna leder till ett långsiktigt förändrings- och förädlingsarbete och skapar nya hållbara arbetssätt som ger möjlighet till ökad lönsamhet hos näringen, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne.

För mer information, kontakta:
Eva Berglund, Kristianstads kommun, 044-13 54 08
Jenny Segertun, Hässleholms kommun, 0451-26 73 03
Anna Nordstrand, Osby kommun, 0479-52 85 10
Tobias Delfin, Bromölla kommun, 0456-82 22 54
Camilla Palm, Östra Göinge kommun 044-775 60 62
Jenny Sahlström, destinationssamordnare Skåne Nordost, Tourism in Skåne, 070-539 45 02

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy