Skip to main content

Skåne utvecklar natur- och kulturupplevelser i ny satsning med Tillväxtverket

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2016 13:00 CEST

Åtta svenska resmål, sju regioner och ett kommunkluster, deltar i Tillväxtverkets nya satsning på besöksnäringen. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

För Skåne innebär satsningen ett nytt sätt att arbeta, med nationell samordning och i en större kontext. Arbetet ligger helt i linje med den långsiktiga strategin för tillväxt i skånsk besöksnäring, där kunddriven produktutveckling med digital distribution står i fokus.

     - Genom Tillväxtverkets satsning stärker vi internationaliseringen och bygger nödvändiga nätverk för framtiden, säger Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör Region Skåne.


     - Nu börjar arbetet på allvar med att skapa upplevelseikoner för Skåne genom denna investering i ledbaserad turism, där vi har goda förutsättningar med utgångspunkt i Skåneleden, Kattegattleden och Sydostleden, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne.

Satsningen pågår under åren 2016-2019 och omfattar cirka 9 miljoner kronor i Skåne och totalt 40 miljoner kronor nationellt. Pengarna ska användas till konkret produktutveckling tillsammans med utvalda företag. De åtta områdena ska stärka och utveckla klustersamarbeten som leder till innovativa produkter och upplevelser hela vägen från resa till att bo, äta och göra. Målet är att få fram ett ökat utbud av exportmogna produkter som utvecklas tillsammans av företag och offentliga aktörer.

 - Kulturarvet kopplat till naturupplevelsen kommer att föras in i den praktiska produktutvecklingen, utifrån besökarens behov, säger Gitte Grönfeld Wille, Kulturchef Region Skåne.

De utvalda områdena är Tourism in Skåne, Region Blekinge, Region Dalarna, Visit Uppland/Region Uppsala, Region Östergötland, Småland Turism AB, Västarvet/Region Västra Götaland samt fem kommuner i samverkan med Nordmalings kommun i Västerbotten som projektägare.

 - För STF är det mycket glädjande med satsningen i Skåne då en stor del av våra anläggningar ligger längs lederna, säger Magnus Ling, Generalsekreterare/VD STF.

Tillväxtverket motiverar sitt val av regioner med att dessa har tydliga mandat, etablerade samverkansstrukturer samt resurser och kompetens att driva komplexa utvecklingsprojekt med privata och offentliga aktörer. De har även företag som har förutsättningar att kvalitetssäkra och leverera de produkter som efterfrågas av internationella besökare.

Mer information:
Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne, 0768-870730
Gitte Grönfeld Wille, Kulturchef Region Skåne, 0768-870327
Magnus Ling, Generalsekreterare/VD STF, 0738-307767
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör Region Skåne, 044-309 32 84

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap inom besöksnäringen. Tillväxtverket ansvarar också för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige.

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera