Skip to main content

Skåneturismen framåt tack vare danskarna

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2009 16:50 CET

Turiststatistiken för 2008, som nu sammanställts av SCB och Nutek, visar på en ökning i Skåne med 1 procent. Statistiken omfattar de kommersiella gästnätterna för hotell, stugbyar och vandrarhem. Totalt hamnar Skåne, med cirka 3,1 miljoner gästnätter, på tredje plats i besöksligan i Sverige. Det är bara Stockholm och Västra Götaland som har bättre resultat.

Lågkonjunkturen medför att turisterna väljer mer närbelägna resmål. Danskarna till exempel, reser i allt högre utsträckning till Skåne och totalt sett står danska turister för den största ökningen i Skåne. Nästan 16 procent fler danskar (+17 000) besökte Skåne jämfört med 2007. Samtidigt minskade besöken från flera utländska marknader, bland andra Storbritannien, USA och Japan. Men tack vare danskarna ökade den totala utlandsturismen under 2008 med 1.3 procent jämfört med året innan. Var femte gästnatt i Skåne är nu utländsk. Den största utländska marknaden är fortfarande Tyskland.

- Skåne satsar nu stort på marknadsföring i Danmark. Detta och den gynnsamma valutasituationen, är orsaken till att allt fler danskar besöker Skåne, säger Pia Jönsson- Rajgård, VD för det regionala marknadsbolaget Tourism in Skåne. Att Tyskland fortfarande är vår största utländska marknad beror bland annat på våra satsningar där kring Wallander och filmturismen.

Utvecklingen i de skånska kommunerna varierar
Bland de större städerna i Skåne visar både Malmö, Lund och Helsingborg en ökning av antalet hotellnätter under 2008. Malmö ökade med 0,9 procent, Helsingborg med 2,9 procent och Lund med 5,7 procent.

I nordöstra Skåne visar siffrorna en tillbakagång på cirka 1 procent. Hässleholm ökade dock svagt med cirka 1 procent medan Kristianstad visade oförändrade siffror jämfört med 2007.

I nordvästra Skåne hade både Helsingborg, Höganäs och Båstad en positiv tillväxt. Helsingborgs ökning är 2 procent, Båstads 4 procent och ökningen i Höganäs 10 procent. Antalet gästnätter är 516 000, 133 000 respektive 65 000.

I sydöstra Skåne visar både Tomelilla och Ystad på ökade gästnattstal under 2008. I Tomelilla ökade övernattningarna med 2 procent, cirka 36 000 gästnätter och i Ystad med 10 procent, cirka 135 000 gästnätter. Simrishamn ligger oförändrat på cirka 105 000 gästnätter.

I sydvästra Skåne är det framför allt Vellinge som visar tillväxt. Ökningen är cirka 7 procent, totalt cirka 70 000 gästnätter. Här är det framför allt antalet utländska gäster som står för ökningen.

Skåne har nu en andel på cirka 10 procent av det totala antalet turister i Sverige. Västra Götaland har med samma beräkningar cirka 15 procent och Stockholm cirka 27 procent.

- Trots lågkonjunktur och finansoro, kommer turistnäringen med stor säkerhet att fortsätta växa, säger Pia Jönsson-Rajgård. Den fördelaktiga växelkursen, skattesänkningar och en ökad närturism talar för en positiv utveckling även i år. Men utvecklingen av affärsturismen kan bli avgörande . Sjunker den kraftigt kan vi få en negativ utveckling.

Mer info:

Pia Jönsson-Rajgård, VD, Tourism in Skåne

tel. 0768-87 07 30 (kopplat till mobil)

eller

Per Persson, projektledare, 040 - 623 97 81 (kopplat till mobil)

Tourism in Skåne AB är Skånes officiella marknadsföringsbolag inom turism. Uppdraget är att marknadsföra Skåne för svenskaoch utländska turister. Bolaget är, tillsammans med Event in Skåne och Invest in Skåne, dotterbolag till Business Region Skåne som ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av Kommunförbundet Skåne.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.