Skip to main content

​Skånska kommuner och besöksnäringen tar avstamp i nytt arbetssätt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 15:13 CET

Foto: Mickael Tannus

Nu ska de nya arbetssätt som processats fram de senaste två åren implementeras samtidigt som nya produkter ska ut på den internationella marknaden. Processen för ambitionsdriven destinationsutveckling i Skåne går nu in i den fjärde och avslutande fasen.

Destinationsutvecklingsprocesserna ska leda fram till nya arbetssätt inom besöksnäringen. De tolv skånska kommuner* som ingår i processen har gått igenom ett gediget inventerings- och analysarbete. Förutsättningar och tillgångar har vägts mot trender och potential på Skånes prioriterade utlandsmarknader. Utifrån insikterna har ett innovationsarbete inletts, med fokus på hållbar koncept- och produktutveckling inom utvalda tematiska områden.

Ett spår i den nu inledda implementeringsfasen är att coacher utbildas i kommunerna för att stötta besöksnäringen. Dessa coacher kommer att vara ett stöd till de företag som vill ta steget ut på internationella marknader och bli internationellt attraktiva.

 - En viktig del i processerna är att etablera nya arbetssätt. Kvalitetsmedvetna och kundfokuserade företag som utnyttjar sina resurser på bästa sätt med stöd i nya arbetssätt är våra viktigaste framgångsfaktorer, säger Tord Carnlöf på Svensk Destinationsutveckling.

I höstas fick deltagande företagare pitcha idéer inför en expertpanel. Nu gäller det att få ut produkter på marknaden, och arbetet fortsätter med att finslipa bokningsbara kunderbjudanden, välja distributionskanaler och marknader.

Parallellt med destinationsutvecklingsprocesserna har två stora projekt dragit igång som ytterligare stärker det fortsatta arbetet. Det ena är ett produktutvecklingsprojekt med hållbara natur- och kulturprodukter i fokus, finansierat av Tillväxtverket med statliga medel. Det andra är ett EU-finansierat socialfondsprojekt, Competence Academy Tourism, som kommer att ge företagare inom besöksnäringen i Skåne kompetensutveckling av sin verksamhet och personal.

 - Alla insatser som genomförs leder oss mot målet att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta regioner. Den långsiktiga strategin, Collaborative Tourism 2020, har etablerat en plattform som gör det möjligt att våga prioritera och verkställa just de rätta initiativen. På så sätt styr alla mot en gemensam målbild, säger Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne.

För ytterligare information, kontakta:
Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne, 0768-870730

* Skåne Sydost: Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Ystad.
Skåne Nordost: Bromölla, Hässleholm, Osby, Kristianstad och Östra Göinge.
Mittskåne: Höör, Hörby och Eslöv

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy