Skip to main content

​Skånska naturföretagare i internationellt affärsutvecklingsprogram

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:23 CEST

Skånska naturföretagare deltar i den affärsutvecklande workshopen AdventureEDU i Västerås 14-16 november. Sju regionala turismorganisationer, däribland Tourism in Skåne, samarbetar för att skapa förutsättningar för utvecklingen av aktiva upplevelser i naturen.

AdventureEdu är ett affärsutvecklingsprogram utvecklat av Adventure Travel Trade Association (ATTA)* och anpassat särskilt för svenska förhållanden.

Ett tiotal skånska naturturismföretagare är inbjudna och deltar i affärsutvecklingsinsatsen som också inbegriper en workshop där företagen får möjlighet att bidra med erfarenheter och förväntningar på den nationella strategin för naturturism som håller på att tas fram av bland andra Svensk Turism och Visita. Visit Sweden är också på plats för att ta del av tankar kring arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för svensk naturturism.

AdventureEdu är ett led i att stärka svenska besöksnäringsföretags affärs- och produktutveckling inom naturturism.

Mer om ATTA: www.adventuretravel.biz

*ATTA är en internationell organisation som arbetar för ökad professionalitet och hållbarhet för global äventyrsturism. Tourism in Skåne är sedan 2015 medlemmar i ATTA. Med äventyrsturism avses en kombination av aktivitet i naturen och ett socialt utbyte med människor som har lokal förankring.

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren. 

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy