This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Stark utrikesökning på Malmö Airport

Över 146 000 resenärer flög från Malmö Airport under februari 2012. Det är en ökning med fjorton procent jämfört med samma månad 2011. Inrikestrafiken ökade med sju procent medan utrikestrafiken ökade med trettioen procent.

Januari och februari är charterintensiva månader vilket visar sig i den starka utrikesutvecklingen på Malmö Airport. Under dessa två månader har över 100 000 resenärer flugit utrikes vilket är en ökning med tjugotvå procent jämfört med samma period år 2011. London är den reguljära utrikesdestination som ökar mest under februari månad jämfört med januari, följt av Belgrad och Budapest.

Swedavia genomför årligen en resvaneundersökning på Malmö Airport, under 2011 genomfördes totalt 10 000 intervjuer med avresande passagerare. Frågorna rör slutdestination, syfte med resan, demografisk profil samt hemort. Resultatet för 2011 visar att upptagningsområdet för utrikesresande från flygplatsen sträcker sig över hela Sydsverige.

- De största upptagningsorterna för flygtrafiken till och från Malmö Airport är fortfarande de närliggande kommuner så som Malmö, Lund, Vellinge, Helsingborg, Trelleborg och Ystad. Men 2011 ökade antalet passagerare från mer långväga städer som till exempel Halmstad och Karlskrona. Det visar att Malmö Airports roll som utrikesflygplats har stärkts ytterligare i och med att fler resenärer från hela Sydsverige valt att flyga från flygplatsen, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport.

Antalet landningar i linjefart och charter ökade med nio procent i januari jämfört med samma månad föregående år.

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

 För ytterligare information, kontakta:
Peter Weinhandl, flygplatsdirektör på Malmö Airport, tel: 040 613 12 00

Malmö Airport ägs, drivs och utvecklas av Swedavia AB. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Ämnen

Taggar

Regioner


Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation). Vi samordnar marknadsföring och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vårt arbete är framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner och besöksnäring. Vi strävar efter att uppnå visionen för destinationen Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).