Skip to main content

Intressanta fakta om hybridtekniken – en 16-årig nyhet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 15:16 CEST

16 år efter det att Toyota började sälja sin första fullhybridmodell – första generationen Prius – har Toyota och Lexus sålt över 5,5 miljoner hybridbilar. Sammanlagt finns nu 23 fullhybridmodeller till salu (16 Toyota och sju Lexus) på ett 80-tal marknader världen över.

Den mest framgångsrika modellen är fortfarande Prius, som ensam svarar för tre miljoner av de 5,5 miljoner hybridbilar som Toyota hittills har sålt. För varje generation har kostnaden för tekniken sänkts, effekten ökat och bränsleförbrukning och utsläpps-nivåer minskats. För den tredje generationen Prius har Toyota ansökt om 1 261 patent.

Nästa generation Prius kommer att ta hybridtekniken till en helt ny nivå. Och om två år lanserar Toyota sin första kommersiellt tillgängliga bränslecellsbil, som är ännu en tillämpning av Toyotas teknik ”Hybrid Synergy Drive”.

Toyota på den europeiska hybridmarknaden

Hybridtekniken kan nu definitivt sägas ha fått sitt genombrott. Den mycket goda bränsleekonomi i kombination med bra innerutrymmen och komfort och enkelt handhavande, gör att hybridbilarna i dag är fullt ut accepterade som vardagsbilar.

Bara under det senaste året har hybridförsäljningen i Europa för alla märken nästan fördubblats (96 %).
Under samma tid har Toyota och Lexus ökat sin hybridförsäljning i Europa med 245 %. Toyotas och Lexus andel av den europeiska hybridmarknaden är nu 75 %. En femtedel (21 %) av alla Toyotas och Lexus som säljs i Europa i dag är hybridmodeller. De fyra bäst säljande av alla hybridmodeller i Europa är Auris, Yaris, Prius (inkl ladd-hybrid¬modellen) och Prius+.

Nästa generation Toyota Prius – en smygtitt

Hybridutvecklingen tar ytterligare ett stort steg framåt i och med nästa Prius-modell, som blir den första av flera kommande modeller att utnyttja en helt ny och kraftigt utvecklad drivlina med hybridteknik, med väsentligt lägre bränsleförbrukning i ett ännu mer kompakt format som också är lättare och billigare.

Kommande generation Prius får vidareutvecklade batterier med högre energitäthet dvs förhållandet mellan batteriets lagringskapacitet och dimensioner. Toyota som redan är ledande inom avancerad batteriteknik har trappat upp sin forskning ytterligare. Vid sidan om ökad produktionskapacitet av både nickel - metallhydrid och litiumjon-batterier intensifieras utvecklingen av ny batteriteknik. Som exempel kan nämnas solid state och litium luft-batterier som har tre till fem gånger så hög energitäthet som de batterier som används idag. Utvecklingen är ett led i Toyotas fortsatta satsning på elektrifieringen av bilen utan att göra avkall på användarvänligheten.

För varje generationsskifte har de redan låga utsläppen minskat med i genomsnitt 10 procent. Utmaningen är nu att fortsätta den utvecklingen, något som Toyota är mycket motiverat till.

Nästa generation Prius får: Batterier med högre energidensitet (lagringskapacitet i förhållande till storlek). Kompaktare elmotorer. Bensinmotors energieffektivitet ökar från 38,5% till över 40 %, vilket blir världsledande. Toyotas nya arkitektur, med lägre tyngdpunkt, ökad vridstyvhet och bättre aerodynamik. Helt ny exteriör och rymligare interiör.

Laddhybridversionen utvecklas parallellt med vanliga Prius. Som svar på önskemål från användarna av den nuvarande laddhybriden, som bland annat önskar enklare laddning och längre räckvidd på el, utvecklar Toyota en ny laddteknik med sladdlös, induktiv laddning. Utvärdering av denna teknik kommer att ske i Japan, Europa och USA med start 2014.

Stark tillväxt

Från ett mycket blygsamt första försäljningsmål 1997 på endast 300 bilar i månaden, växte efterfrågan på fullhybridmodellen Prius långt över förväntningarna. Redan innan bilen fanns att se och provköra hade siffrorna skruvats upp till först 1 000 sedan 2 000 bilar i månaden.

Den första generationen, som började säljas i Japan 1997 och några år senare även i Europa och USA, tillverkades i 120 000 exemplar. Generation två, som lanserades 2003, såldes i 1,2 miljoner exemplar. Tredje generationen har sedan introduktionen 2009 sålts i över 1,7 miljoner exemplar hittills. Över de tre generationerna har kostnaderna för drivlinan minskat till en tredjedel. Drivlinans effekt har ökat med nästan en tredjedel, medan bränsleförbrukningen har minskat med en fjärdedel.

Fullhybridtekniken bästa lösningen på kort sikt

Utvecklingen inom syntetiska bränslen och biobränslen, andra energikällor och batteri-tekniker gör att det kommer att finnas flera olika sätt att driva ekoeffektiva bilar i framtiden. Det är därför Toyotas uppfattning att det är viktigt att följa mer än ett spår på vägen mot en hållbar mobilitet.

Det är dock Toyotas bestämda uppfattning att fullhybridtekniken är den bästa tekniken under den närmaste framtiden, för att bidra till att minska bilarnas miljöbelastning.

Toyotas Hybrid Synergy Drive (HSD) är en serie- och parallellhybridteknik, som kan köras med både bensinmotor och elmotor var för sig, såväl som tillsammans.

Fullhybridtekniken är utformad för att i möjligaste mån eliminera behovet av en förbränningsmotor vid körning i stadstrafik. Undersökningar i verklig trafik visar att upp till 60 % av pendlingssträckorna med en fullhybridbil företas med bensinmotorn avslagen. Till skillnad från seriehybridtekniken – där en elmotor driver hjulen med el från en förbränningsmotor – kan Toyotas HSD-teknik utnyttja både el- och förbränningsmotor för framdrivningen. Till skillnad från en renodlad parallellhybridteknik, där såväl el- och förbränningsmotor driver bilen, kan HSD-tekniken även generera el under eldrift. Toyotas hybridteknik är modulärt uppbyggd och kan utnyttjas i såväl konventionella fullhybridmodeller och laddhybridmodeller som rena elbilar och bränslecellsbilar. Toyota uppskattar att företagets hybridmodeller hittills har sparat omkring 13 miljarder liter bränsle, motsvarande 37 miljoner ton lägre CO2-utsläpp, jämfört med om konventionellt bensindrivna bilar hade använts istället. Under 2012 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från de Toyota-modeller som säljs i Europa 103,6 gram CO2/km – 24 gram/km lägre än EU-kommissionens mål för det året. En omräkning visar även att Toyota redan klarar kraven som kommer börja gälla i Europa från 2015.

Många fler hybridnyheter på gång

Toyota och Lexus inledde förra året ett treårigt förnyelseprojekt, som omfattar totalt 23 nya eller uppdaterade hybridmodeller fram till slutet av 2015.

Fortfarande återstår 15 lanseringar fram till och med 2015. Under 2015 kommer Toyota att lansera sin första kommersiellt tillgängliga bränslecellsmodell.

Låga driftkostnader

Toyotas fullhybridteknik ger lägre underhålls- och driftkostnader, i kombination med hög driftsäkerhet och bra andrahandsvärde.

Enligt en undersökning som nyligen gjordes i Storbritannien kring en Toyota Auris Touring Sports är besparingen omkring 20 procent, jämfört med motsvarande dieseldrivna bilmodell.

Bränsleförbrukningen är ca 18 % lägre. Fordonsskatten är väsentligt lägre (I Sverige: Noll kronor de första fem åren.) Längre livslängd för olika komponenter – t ex innebär bromskraftåtervinningen att bromsbeläggen beräknas hålla över 10 000 mil. Drivlinan använder heller ingen konventionell startmotor och generator. Hybridbatterierna är konstruerade för att hålla hela bilens livslängd. De omfattas av en garanti på fem år eller 10 000 mil. Hållbara komponenter, låga reservdelspriser och kort tid på serviceverkstad minskar den totala servicekostnaden med omkring 25 %.

Bränslecellsbil nästa steg

På längre sikt anser Toyota att bränslecellsbilen är det närmaste man kan komma den ultima nollutsläppsbilen. Företaget har redan kommit en bra bit på väg mot att övervinna de begränsningar som hittills har funnits när det gäller såväl räckvidd som prestanda.

Toyota anpassar sin HSD-teknik (Hybrid Synergy Drive) till bränslecellsutvecklingen genom att ersätta bensinmotorn med bränsleceller och bensintanken med vätgastankar.

Toyotas första bränslecellsdrivna produktionsmodell ska lanseras under 2015. En konceptbil visas på bilsalongen i Frankfurt: o Fyradörrars sedan, 4,75 meter lång. o Vätgastankarna under golvet, vilket inte inskränker på passagerar- eller lastutrymme. o Räckvidd på över 50 mil. o Bränslecellsstacken har världens högsta energidensitet: 3,0 kW per liter. o Elkomponenterna är desamma som i fullhybridmodellerna. På samma sätt som i fullhybridbilen används 21 kW-batteri för att lagra den elenergi som återvinns vid inbromsningar. o Nollutsläpp av CO2, NOx och partiklar. o Enda restprodukt är vattenånga.

 

 

 

Presskontakt Toyota Sweden: Bengt Dalström, Toyota Sweden AB, 08-706 71 00, pr@toyota.se

Toyota sålde 9.8 miljoner bilar 2012 och säljs i mer än 170 länder. Totalt sedan starten 1936 har Toyota tillverkat 200 miljoner bilar. Samtliga 65 fabriker runt om i världen, liksom Toyota Sweden, är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sedan Toyota Prius kom som första masstillverkade hybrid 1997 har Toyota tillverkat över 5,5 miljoner hybrider. Toyota har 23 hybridmodeller i produktion. Alla Toyotas personbilsmodeller är energideklarerade. Serieproduktionen av Toyotas lyxbilsdivision Lexus startade 1989. I Sverige säljs fem Lexus-modeller, samtliga med hybridteknik.