Media no image

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:01 CET

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Trä- och Möbelföretagen (TMF), Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, SLA, Grafiska Företagen och TEKO beredda att träffa en överenskommelse på ett, två eller tre år.

- Eftersom Sverige är beroende av att kunna exportera är det direkt avgörande att löneökningstakten hamnar på en nivå som gör det möjligt för våra företag att konkurrera med företag i Europa och resten av världen. Inom trä- och möbelindustrin är vi måna om att behålla produktionen, och därmed jobben, i Sverige, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Budet är utformat i enlighet med Industriavtalets syfte att parterna måste ta ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Förhandlingarna måste ske med ett långsiktigt perspektiv och ge förutsättningar för konkurrenskraft, både i en stark och en svag global industrikonjunktur. Det måste ske genom att generella förutsättningar för industriell verksamhet stärks i Sverige. Det måste också ske genom att kostnadsnivåerna hålls nere, särskilt i det mycket osäkra konjunkturläge som vi nu befinner oss i. Och det måste ske genom att exportindustrin sätter ett tydligt ”märke” i procent för hela arbetsmarknaden.

Budet är utarbetat mot bakgrunden av att svensk exportindustri är inne i en långvarigt negativ trend med förlorade arbetstillfällen, svag produktivitet och tappade marknadsandelar. Arbetskraftskostnaderna har under flera år stigit mer än i våra viktiga konkurrentländer, både nominellt och reellt.

Läs mer om avtalsrörelsen på tmf.se/avtal17.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Trä- och Möbelföretagen (TMF), Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, SLA, Grafiska Företagen och TEKO beredda att träffa en överenskommelse på ett, två eller tre år.

Läs vidare »
Lldnt1raul43pk9llgrh

Ny rapport om rekryteringsbehoven i trä- och möbelindustrin; Stor arbetskraftsbrist hinder för ökad produktion

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 08:00 CET

Svensk trä- och möbelindustri växer och företagen har ett mycket stort rekryteringsbehov - men de har svårt att hitta personer med rätt utbildning. En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, visar en ny undersökning. - På sikt är företagens konkurrenskraft hotad, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

K4klhvkrtdbxu5a9rlht

Boverkets förslag på energikrav riskerar att slå hårt mot husköpare

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 07:32 CET

Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för husköpare. - Det är framförallt förstagångsköpare, ofta unga barnfamiljer, som kommer att drabbas. Eller pensionärer som flyttar till ett mindre enplanshus, säger Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen.

Uwh9huqrfntwt3bdueus

Världen efterfrågar svenska kontorsstolar

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 08:38 CET

Det ökade bostadsbyggandet och ett stort intresse för möbler och design har lett till en stark svensk möbelmarknad. Internationellt står Sverige stark som möbelnation, inte minst när det gäller kontorsstolar som är en stor exportframgång. Exporten av kontorsstolar ökar för andra året i rad – en ökning som beräknas till 17 % under 2016. Det visar ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Media no image

Media hälsas välkommen till frukost och debatt modererad av Carolina Neurath, ekonomijournalist; Behövs Industriavtalet på framtidens arbetsmarknad, eller ser vi slutet på en epok i svensk avtalsrörelsehistoria?

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 09:47 CET

Få bestrider Industriavtalets historiska fördelar, men allt fler ifrågasätter dess framtida roll. Är modellen med exportindustrin i en löneledande roll på väg ut och vad har vi i sådana fall att vänta oss istället?

Industriavtalet tillkom 1997 för att värna den svenska industrins konkurrenskraft. Avtalet har inneburit både reallöneökningar och bidragit till lägre inflation. 
Men Industriavtalet ifrågasätts nu från flera håll, bland annat på grund av sina kostnadsökningar, och hotas dessutom av upprepade korta avtalsperioder.
Många företag hävdar att det blir allt svårare att värna anställningarna och jobben om inte Industriavtalet lever upp till sitt syfte att stärka industrins internationella konkurrenskraft.
Svensk industri är inte bara synonymt med industrijättar som Volvo, utan omfattar framför allt mindre företag inom bland annat skogsindustri och trä- och möbelindustri.

Medverkande:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, TMF
Lena-Liisa Tengblad, vd SLA 
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-Facket 
Madelene Engman, avtalssekreterare GS-Facket
Moderator: Carolina Neurath, författare och ekonomijournalist

Tid: Onsdagen den 18 januari kl 8–9, kaffe och smörgås serveras från kl 7.30.
Plats: Riksdagshuset Östra, ingång från Riksplan.
Lokal: RÖ2-10

Observera att förhandsanmälan krävs för inpassering. Anmälan görs till: lars-uno.olausson@riksdagen.se senast kl 12.00 tisdagen den 17 januari.

För mer information, kontakta gärna:
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
Linda Tillybs, press och kommunikation på GS, 072-560 72 40

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. www.tmf.se

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.www.sla-arbetsgivarna.org

GS är Sveriges nyaste fackförbund och organiserar ca 50 000 medlemmar på företag inom bland annat skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. www.gsfacket.se

Få bestrider Industriavtalets historiska fördelar, men allt fler ifrågasätter dess framtida roll. Är modellen med exportindustrin i en löneledande roll på väg ut och vad har vi i sådana fall att vänta oss istället?

Läs vidare »
Yer5kmaboytczenroqgo

Stor ökning av efterfrågan på flerbostadshus i trä

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 14:03 CET

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 37 procent under 2015 jämfört med året innan. Det visar färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. - Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande, visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Ab72bsqcavprj0kmfqrk

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 08:40 CET

Idag lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog samtidigt deras avtalskrav. Yrkanden avser Träindustri- och Stoppmöbelindustriavtalen. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.

Ki8jlu1soy0c4xsqmfz5

Möbeldagen 2016; Mannen bakom POC-hjälmen ska inspirera möbelindustrin

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 13:50 CET

En innovativ och färgstark entreprenör som menar att ”kärleken är drivkraften”. Möbeldagen 2016 - den 8 november i Jönköping - gästas av Stefan Ytterborn, grundare av hjälmföretaget POC, i ett särskilt innehållstema som handlar om att nå ut globalt med sin affärsidé.

Media no image

Trä- och Möbelföretagen kommenterar industrifackens lönekrav: ”Fackens yrkande stämmer inte överens med deras egen analys”

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 12:18 CEST

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är kritiska till de yrkanden som Facken inom industrin lägger inför avtalsrörelsen.

- Det är problematiskt att de utgår från inflationsmålet. Senast igår bedömde Riksbanken att det kommer ta längre tid att uppnå det målet. Vi tycker också att en löneökning på 2,8 % är hög. Det finns en stor risk att utvecklingen hos våra medlemsföretag bromsar in, så att vi inte kan skapa nya jobb i Sverige och att de istället flyttar utomlands, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

- Även facken angav att den globala tillväxten är fortsatt svag och det finns tecken på avmattning. Fackens yrkande stämmer inte överens med deras egen analys.

TMF:s vd David Johnsson tycker att facken visar tecken på oansvarighet.

- Fackens desperata jakt på inflation börjar likna Peter och vargen. Man ropar och ropar, men inflationsmålet kommer aldrig. Det går inte heller att både tala om förstärkt internationell konkurrenskraft och inhemsk inflationsmål. De har inget med varandra att göra.

- Att man dessutom yrkar på en generell låglönesatsning är ytterst oansvarigt i en situation då så många står utanför arbetsmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, TMF; 08-762 72 05, eva.gluckman@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är kritiska till de yrkanden som Facken inom industrin lägger inför avtalsrörelsen.

Läs vidare »
Bp0j0lwcmyvnnheijpl7

TMF i siffror: Ta del av den senaste statistiken om byggande, boende samt renovering av miljonprogrammet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 08:04 CEST

Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 40 procent under första halvåret 2016 jämfört med året innan. Trähusföretagens leveranser av småhus ökade med 22 procent. Det visar statistiken i senaste TMF i siffror, som också rapporterar om renoveringstakten i miljonprogrammets lägenheter.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • nnanwunewtrr.rowadfjestagbfwd@lpvxtmf.se
  • 08-762 72 04
  • 070-562 72 04

Om Trä- och Möbelföretagen

Om TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda.

Med fokus på medlemsnytta skall TMF arbeta för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri, visionen är att TMF skall vara en självklar företrädare för den svenska trä- och möbelindustrin i alla företagarfrågor.

Adress

  • Trä- och Möbelföretagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida