Ojpgbta0wfqqhmau2w8q

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF; TMF i siffror: Den senaste statistiken om byggande, boende samt renovering av miljonprogrammet

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 07:58 CEST

Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 20 procent under första halvåret 2017 jämfört med motsvarande period året innan, och trähusföretagens leveranser av småhus ökade med 7 procent. Det visar TMF i siffror, som innehåller den senaste statistiken om byggande och boende och den svenska trä- och möbelindustrin.

P8pvwuqfxozbk6ol0cju

Klassrumsstolen som synliggör flickor med ADHD

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 07:11 CEST

”Chair of Attention” är en ny möbelinnovation som råder bot på ett dolt samhällsproblem – att många flickor med ADHD har det svårt i skolmiljön. En ny klassrumsstol har tagits fram för att underlätta kommunikationen med läraren under lektionen. Stolen är en del av initiativet TM_X som vill visa hur teknik, design och hantverk kan göra skillnad i människors vardag och bidra till samhällsnytta.

D6avmpairclbxgp8hgzh

”Skärpta amorteringskrav hotar nyproduktionen”

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 07:59 CEST

Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 500 för 2018. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Trots en stabil efterfrågan på småhus är småhusindustrin orolig för hur finansiella restriktioner och föreslagna skärpta amorteringskrav påverkar framtiden.

Bnpn6xad29rvin63cty4

Ny rapport presenterad idag; Moderniserad tomträtt – ett sätt att lösa bostadskrisen

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 13:57 CEST

Ett nytt förslag på moderniserad tomträtt skulle bidra till att lösa några av bostadspolitikens utmaningar. I samband med ett seminarium idag överlämnade Trä- och Möbelföretagen en rapport till regeringens särskilda utredare, Susanne Bard. Rapporten är framtagen av professor Hans Lind, på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Exljbwxhwgrbhskaewh6

Bostadsseminarium; Bygger vi verkligen våra drömmars stad?

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 13:45 CEST

Just nu råder byggboom för att nå 700 000 bostäder till år 2025. Men – bygger vi verkligen våra drömmars stad nu när vi har chansen? Hör vad experterna svarar på ett seminarium den 18 maj där diskussionen tas vidare. Arrangör är TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Maaouj0nbqiq34eoxq52

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, om byggande och boende: ”Produktionen av småhus har potential att öka betydligt mer än idag”

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 07:58 CEST

Det totala bostadsbyggandet ökade med 34 procent under 2016 jämfört med året innan, antalet påbörjade småhus ökade med 20 procent, och påbörjade lägenheter i flerbostadshus med närmare 40 procent. För medlemsföretagen i TMF ökade leveranserna av småhus av trä med 18 procent under 2016. Det visar TMF i siffror, som innehåller den senaste statistiken om den svenska trä- och möbelindustrin.

Yoidyc9c2sz7emh7qef4

”Arbetsfreden säkrad med treårigt avtal – fortsatt stort behov av modernare kollektivavtal”

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 12:08 CEST

De nya löneavtalen för industrin är klara, med ett normerande avtalsvärde på 6,5 procent över en treårsperiod. - Nivån är balanserad, även om det för konkurrenskraften hade varit bättre med en nedväxling av löneökningstakten. Men även om kostnadsnivån är hög, har vi nu säkrat arbetsfreden de tre kommande åren, säger David Johnsson, VD på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Pyfctcrldurtgzmbhb0v

​Trä- och Möbelföretagen säger ja till medlarnas förslag

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 17:01 CEST

- Vår styrelse har kommit fram till att, även om kostnadsnivån är hög, så är ett treårigt avtal av stor betydelse dels för att säkra arbetsfreden, men dels också för att medlemsföretagen då får möjlighet att fokusera på verksamhetens långsiktiga spelregler, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Ne15hcwbvagwbuzzbbjk

TMF driver utvecklingen av kostnadseffektiva lågenergihus

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 07:33 CET

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är initiativtagare till ett innovationskluster för energieffektiva småhus (BeSmå), som nu fått 3-årig finansiering från Energimyndigheten och sammanlagda anslag på 15 miljoner kronor. Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt.

Uhvrwqbsmxy9y4vnyvqw

Trähusbarometern: Andelen småhus tappar mark sett till det ökade totala bostadsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 08:00 CET

Prognosen för påbörjade småhus sätts till 13 000 för 2017. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF. I förhållande till det totala bostadsbyggandet, som nu ökar, har andelen småhus sjunkit kontinuerligt sedan finanskrisen 2008, vilket oroar småhusindustrin.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • annehe.rvlvjadjfestanwpxnefpybwnd@sqtmf.se
  • 08-762 72 04
  • 070-562 72 04

Om Trä- och Möbelföretagen

Om TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda.

TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.

Adress

  • Trä- och Möbelföretagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida