Handlingsplan för trä- och möbelindustrin: Låt återuppbyggnaden av ekonomin börja i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 13:13 CEST

Trä-och Möbelföretagen, TMF, har idag lämnat över en handlingsplan till samtliga riksdagspartier med nödvändiga åtgärder för att trä-och möbelindustri i Sverige ska kunna bidra till återuppbyggnaden av den svenska ekonomin och upprätthålla byggtakten.

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s, styrelse 2020-2021: Elitfönsters vd tar plats och vill jobba för en hållbar utveckling, digitalisering och internationell konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 16:20 CEST

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsstämma den 6 maj formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson, ordförande i Götenehus Group, valdes om till ordförande och samtidigt kliver Jonas Hernborg, vd på Elitfönster, in i styrelsen. Han engagerar sig gärna i frågor som hållbar utveckling, digitalisering samt stärkt internationell konkurrenskraft för företagen inom industrin.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport: Coronapandemins konsekvenser för trä- och möbelindustrin går ännu inte att överblicka

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 07:52 CEST

Coronaviruset har lett till att prognoser som görs under våren kommer att vara mycket osäkra tills virusets konsekvenser blivit överblickbara. TMF:s marknadsrapport visar sammantaget att trots en fortsatt stabilisering på bostadsmarknaden finns mycket stora orosmoln inom den globala ekonomin.

Avtalsförhandlingarna ajourneras till oktober - Industrins parter hörsammar hemställan från OpO:s

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 13:01 CET

Parterna har enats om att ajournera avtalsförhandlingarna och förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Kreditrestriktioner och brist på tomtmark fortsätter påverka småhusproduktionen enligt årets första Trähusbarometer: ”Småhusbyggandet fortsatt lågt trots ett stort underskott på bostäder”

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 07:47 CET

Prognosen för påbörjade småhus är 9 500 för 2020, i det närmaste oförändrat från 2019. Samtidigt visar prognosen för levererade flerbostadshus i trä en fortsatt ökning. Det framgår i årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Exportfokus på Möbelriksdagen 2020: ”Företagen måste kunna räkna med exporthjälp – även kommande mandatperioder”

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 13:12 CET

Parallellt med regeringens nya exportstrategi kan svensk möbelindustri publicera exportsiffror som visar att Sverige står starkare som möbelnation än någonsin. Det finns dock behov av ytterligare exportfrämjande insatser – inte minst när det gäller långsiktiga premisser och harmonisering kring miljömärkningar. Den 5 mars, på Möbelriksdagen i Växjö, lyfter TMF exportens betydelse.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, kommenterar SCB:s årliga statistik över påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter: Antalet påbörjade småhus fortsätter sjunka

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 09:55 CET

​Småhusbyggandet i Sverige sjönk under 2019 till under 10 000 påbörjade hus, en nedgång med 12 procent jämfört med 2018. Det visar nya siffror från SCB.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, publicerar årets Rekryteringsrapport: Väl fungerande yrkesutbildningar - en nyckelfaktor för att komma tillrätta med arbetskraftsbristen

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2020 07:56 CET

I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår ett fortsatt stort arbetskraftsbehov – närmare 7 000 tjänster. Företagen räknar med fortsatt expansion, dock med förbehåll för hur konjunkturen och industrins förutsättningar i övrigt utvecklas.

Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 procent i löneökningstakt

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 10:34 CET

I dag lägger industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är på 1,4 procent i årlig löneökningstakt. Arbetsgivarna ser också gärna ett flerårigt avtal.

Exporten – allt större och viktigare för svensk möbelindustri

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 07:55 CET

​Sverige står starkt som internationell möbelnation, inte minst vad gäller exportsiffrorna. Både exportandel och exportvolym har ökat kontinuerligt de senaste tio åren. Det visar ny, preliminär årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, som presenteras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair som startar imorgon.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation
  • sokbphmtiedz.hdoamnmmaacrsygkjurolkvd@kgtmqff.pvseca
  • 0722-05 87 81

Om Trä- och Möbelföretagen

Om TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda.

TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.

Adress

  • Trä- och Möbelföretagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida