Tags

tmf 113 trä- och möbelföretagen 111 trä- och möbelindustrin 91 möbelindustri 65 design 25 småhus 23 arbetskraft 19 bostadsbrist 18 kollektivavtal 17 export 14 immaterialrätt 12 möbelfakta 11 bostadsbyggande 10 bolånetak 9 trähusbarometern 9 möbler 9 bostäder 8 trä- och möbeliindustrin 8 prognos 8 hållbarhet 7 yrkesutbildning 7 socialt ansvar 7 miljö 7 piratkopiering 6 miljonprogrammet 6 trähusindustri 6 rekryteringsbehov 6 rekrytering 6 kvalitet 6 nyproduktion 6 kompetensförsörjning 5 trähus 5 anställningsskydd 5 träindustri 5 renovering 5 trä 5 snickeri 5 utbildning 5 möbelproducenter 5 stefan attefall 5 småhusindustrin 4 yrkesintroduktion 4 bransch 4 efterfrågan 4 finansiering 4 trä- och möbelindustriförbundet 4 märkningssystem 4 ungdomar 4 statistik 4 varumärke 4 orderingång 4 bostadspolitik 4 yrkes-sm 4 kopiering 4 yrkesintroduktionsavtal 4 gs-facket 4 forskning 4 dörrar 3 möbelsnickeri 3 inredning 3 industriavtalet 3 yrkes-vm 3 finansinspektionen 3 möbelföretag 3 byggande 3 debatt 3 tmf i siffror 3 scb 3 produktion 3 möbelbranschen 3 fönster 3 kontorsmöbler 3 trähusindustrin 3 kök 3 innovation 3 amortering 3 arbetsmiljö 3 veronica palm 3 boverket 2 lägenheter 2 småhusindustri 2 träbearbetning 2 maskinkörkortet 2 daniel liljeberg 2 krav 2 unga 2 ungdomsarbetslöshet 2 offentlig upphandling 2 internationell 2 avtalsförhandlingarna 2010 2 rekryteringsrapport 2 möbelexport 2 bolån 2 amorteringskrav 2 mässa 2 europa 2 råvara 2 bygglov 2 formgivning 2 per åsling 2 Visa alla taggar
TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Småhusbyggandet snabbt uppåt

TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Småhusbyggandet snabbt uppåt

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 08:03 CEST

Antalet påbörjade småhus ökade med 27 procent under 2014, och utvecklingen tyder på en fortsatt uppgång av småhusbyggandet i en ännu snabbare takt under nuvarande år. Sveriges export av möbler ökade med 2 procent, och exporten av köksinredningar med 13 procent. Samtidigt ökade möbelhandeln i Sverige starkt.

Media-no-image

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF); Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 000

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 08:00 CET

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras till 9 000 för 2015. Det innebär en höjning med 1 000 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern, december 2014. - Anledningen är att vi har en fortsatt stabil marknad med stor efterfrågan, i kombination med låga räntor, säger TMF:s Gustaf Edgren.

Media-no-image

Lokalt engagemang ska säkra snickarutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 09:04 CET

När den gymnasiala yrkesutbildningen lade ner förra våren fanns ett intakt, lokalt engagemang för utbildningsfrågor i Umeå. Nu har det så kallade Programrådet – med representanter från fyra medlemsföretag, Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Umeå kommun - tagit initiativ till en ny utbildning; en 1-årig heltidsutbildning som verkstadssnickare/maskinsnickare.

Media-no-image

Ny rapport från Trä- och Möbelföretagen; 10 fakta om möbelnationen Sverige: ”Möbelbranschen en svensk exportsuccé”

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 08:11 CET

En ny europeisk undersökning visar att svenska möbelföretag ligger i topp när det gäller innovationsinvesteringar. Svensk möbelindustri investerar drygt 40 procent mer i forskning och utveckling per invånare jämfört med EU-snittet. Och mellan 2004-2014 har möbelbranschen ökat sin produktion med ca 18 procent. Det visar en ny rapport framtagen av Centre of Industrial Studies på uppdrag av TMF.

TMF, Färg &Blanche och Stockholmsmässan i utställningssamarbete: Skandinaviska möbeln – bakom kulissen

TMF, Färg &Blanche och Stockholmsmässan i utställningssamarbete: Skandinaviska möbeln – bakom kulissen

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 08:30 CET

Vilka värden står modern skandinavisk möbelindustri för? Vilken roll spelar innovation, hantverk och närhet mellan konstruktion och produktion i skapandet av en möbel? Och hur förändras produktionslandskapet med den ökade betydelsen av miljöfrågor? På Stockholm Furniture & Light Fair, 3-7 februari, visas utställningen ”Inside Scandinavian Design” som belyser arbetet bakom skandinaviska möbler.

Media-no-image

Ny rekryteringsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Större rekryteringsbehov än väntat inom trä- och möbelindustrin

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 08:32 CET

Företagen inom trä- och möbelindustrin behöver rekrytera 7 600 medarbetare fram till 2019. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av TMF. Behovet av personer med rätt gymnasial yrkesutbildning är flera gånger större än vad som utbildas. - De som ska söka till gymnasiet idag känner inte till de möjligheter som våra företag kan erbjuda, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, TMF.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs inför 2015

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs inför 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 07:55 CET

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 7 000 för 2014. Däremot höjs siffran till 8 000 inför 2015, mot tidigare 7 500. Trots den positiva trenden ser småhusbranschen orostecken – inte minst när det gäller finanseringsfrågan samt bristen på nyproduktion. - Nyproduktion måste bli ett mer prioriterat område, säger TMF:s Gustaf Edgren.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, förstärker miljö- och hållbarhetsarbetet: Miljö- och hållbarhetschef för trä- och möbelbranschen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, förstärker miljö- och hållbarhetsarbetet: Miljö- och hållbarhetschef för trä- och möbelbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 08:36 CET

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är, och blir, allt viktigare för företagen inom trä- och möbelindustrin. Därför har TMF inrättat en ny tjänst med särskilt ansvar för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Det handlar bland annat om att öka kompetensen i branschen och ta initiativ till flera forskningsprojekt.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen: Användningen av trä i nybyggda flerfamiljshus ökar kraftigt

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen: Användningen av trä i nybyggda flerfamiljshus ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   2014-11-28 09:44 CET

Antalet lägenheter i flerfamiljshus som byggts med en stomme av trä ökade med 35 procent under 2013 jämfört med året innan. Det visar statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. - Det här är ett styrkebesked och ett bevis på fördelarna av industriell tillverkning och trä som material, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Temadag för möbelbranschen: Framtiden i fokus på årets Möbeldag

Temadag för möbelbranschen: Framtiden i fokus på årets Möbeldag

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 08:38 CET

Inspiration och kunskap - det är hörnstenarna för möbelsveriges självklara årliga forum, Möbeldagen. 2014 blir det extra mycket framtidsspaning med begrepp som Augmented Reality och Service-design, livscykelanalys samt föredrag om nya användningsområden för material. Möbeldagen anordnas den 18 november i Borås och är ett samarrangemang av TMF och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Media-no-image

Småhusbranschen kommenterar Finansinspektionens besked idag: FI:s förslag på amorteringskrav stimulerar inte nyproduktion

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 16:47 CET

Dagens besked från Finansinspektionen, FI, om hur det nya regelverket för amorteringar av bolån ska se ut blev tuffa amorteringskrav som gör det ännu svårare för unga människor att köpa en bostad. Och för den svenska småhusbranschen saknas fortfarande regler som leder till ett verkligt bostadsbyggande.

Media-no-image

TMF i siffror, ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Lyft för småhus och träinredningar

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 07:58 CEST

Nu märks återhämtningen i svensk ekonomi tydligt inom trä- och möbelindustrin. För TMF:s företag som bygger småhus ökade orderingången med 24 procent. Och fler bostäder ger även positiva effekter för företagen som tillverkar bland annat kök, fönster, dörrar och trappor. Det visar ny statistik för första halvåret 2014, som nu också omfattar uppgifter om hur renoveringen av miljonprogrammet fortgår.

Cajsa Ivarsson – ett lyckat exempel med Yrkesintroduktionsavtalet

Cajsa Ivarsson – ett lyckat exempel med Yrkesintroduktionsavtalet

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 08:45 CEST

Tack vare Yrkesintroduktionsavtalet har 18-åriga Cajsa Ivarsson kunnat gå direkt från finsnickeristudier på hantverksprogrammet till anställning på Snickarlaget i Sävsjö. - Det här är något helt annat än att lära sig samma sak i skolan. Man växer som människa av att få komma in i arbetslivet, säger hon till Trä & Möbelforum, TMF:s medlemstidning.

Media-no-image

TMF/Grafiska/SLA: ”Vi säger inte upp det tredje avtalsåret”

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 10:06 CEST

Även om de avtalade löneökningarna med facit i hand blivit dyrare än förväntat har Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) beslutat att inte använda sig av möjligheten att säga upp det tredje och sista avtalsåret.

Media-no-image

Nytt möbelkluster ska stärka svensk möbelindustri

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 14:13 CEST

I dag bildades Svenska Möbelklustret med syfte att stödja exportsatsningar, utbildning och komptensförsörjning inom svensk möbelindustri. Det är näringslivsbolagen som, via sina kommuner i Tibro, Vaggeryd, Tranås och Värnamo, tillsammans med Industriklubben i Lammhult och TMF står bakom möbelklustret.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 09:02 CEST

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus förblir 7 000 för 2014. Den svagt positiva trenden kvarstår men andelen påbörjade småhus ligger på en historiskt låg nivå. - Bolånetakets negativa effekt på nyproduktionen kvarstår och är den enskilt största orsaken till att folk inte lyckas få sitt drömboende, säger TMF:s Gustaf Edgren.

Media-no-image

Ny studie: Renoveringsskulden i miljonprogrammet nu 471 000 lägenheter

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 09:35 CEST

Sverige står inför en enorm utmaning när det gäller upprustningen av miljonprogrammet. Enligt nya siffror som Trä- och Möbelföretagen, TMF, låtit det oberoende Prognoscentret ta fram kommer 471 000 bostäder att behöva renoveras den närmaste tiden – i dagsläget saknas planer för att renovera 205 000 av dem. Den totala renoveringskostnaden för miljonprogrammet beräknas till 214 miljarder kronor.

TMF i Almedalen 2014 - pressinbjudan

TMF i Almedalen 2014 - pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 11:16 CEST

Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tre seminarier på programmet i Almedalen 2014; - Glappet i bostadspolitiken: Hur kan drömmen om den varierade staden förverkligas? - LOU – Skrota rangordning och möjliggör den goda affären i möbelbranschen samt - Hur löser vi missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten och industribehovet?

Unikt möte mellan svenska möbelföretag och europeiska topparkitekter

Unikt möte mellan svenska möbelföretag och europeiska topparkitekter

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:30 CEST

26-28 juni sätts full fokus på svenska designmöbler när exportsatsningen Swedish Midsummer Design Weekend genomförs för andra året i rad. Tongivande europeiska arkitekter gästar Stockholm för ett unikt smakprov på svensk design och livsstil. Satsningen är ett samarbete mellan 14 svenska designmöbelföretag, Trä- och Möbelföretagen, VisitSweden och Stockholmsmässan/Stockholm Furniture & Light Fair.

Småländsk satsning på jobb för unga

Småländsk satsning på jobb för unga

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 08:35 CEST

De halvårsgamla yrkesintroduktionsavtalen ska nu förankras lokalt. Niclas Svensson har uppdraget att informera företag och fackliga företrädare i Småland om möjligheterna för unga mellan 18-24 år att få jobb via yrkesintroduktion.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.