Skip to main content

TMF/Grafiska/SLA: ”Vi säger inte upp det tredje avtalsåret”

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 10:06 CEST

Även om de avtalade löneökningarna med facit i hand blivit dyrare än förväntat har Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) beslutat att inte använda sig av möjligheten att säga upp det tredje och sista avtalsåret.

- Det är viktigt att värna om stabilitet och förutsägbarhet, särskilt i ett läge med mycket oro och osäkerhet i omvärlden, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF och Grafiska Företagen.

Möjligheterna att säga upp det tredje avtalsåret finns som en säkerhetsåtgärd, om exempelvis förutsättningarna har förändrats på ett betydande sätt.

- På grund av att bland annat inflationsmålet inte har uppnåtts har löneökningarna blivit betydligt högre och dyrare än förväntat. Men vi värdesätter långsiktiga spelregler, och att säga upp sista avtalsåret skulle inte gynna företagen och deras konkurrenskraft och i förlängningen riskera att kosta arbetstillfällen, säger Maria Möller, vice vd och förhandlingschef på SLA.

Det nuvarande treåriga avtalet träffades inom industrin i april 2013. Det sista avtalsåret löper från den 1 april 2015 till den 31 mars 2016. Inför kommande avtalsrörelse kommer TMF, SLA och Grafiska Företagen att, tillsammans med medlemsföretagen, titta på vilka de viktigaste frågorna blir.

- Något som blir mycket viktigt är ökat lokalt inflytande över kollektivavtalen i frågor som till exempel rör lönesättning och arbetstidens förläggning, säger Eva Glückman.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Glückman, förhandlingschef, TMF och Grafiska Företagen, 0706-22 72 05, eva.gluckman@tmf.se 
Maria Möller, vice vd och förhandlingschef, SLA, 070-249 93 13,
maria.moller@sla-arbetsgivarna.org

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster,
dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier
samt trappor och träkomponenter. www.tmf.se

Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den
grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Totalt
är det cirka 500 medlemsföretagwww.grafiska.se

4 000 företag - alla inom den gröna sektorn - är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna
finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet,
golf och djursjukvård. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor. www.sla-arbetsgivarna.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.