Ywqqapzgdich1ip0tnfh

Svenskarna kör mer bil än någonsin

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 09:43 CEST

Under 2017 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 1,3 procent jämfört med året innan. Körsträckan per bil var 1 211 mil. Det framgår av Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Svpsikuhprswozogvzxn

På väg mot en långsiktigt hållbar transportförsörjning?

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 10:36 CEST

Idag presenterar Trafikanalys sin årliga uppföljning av de transportpolitiska målen.

Upcarclji3nlbc3wounx

Nya bilar minskade med 3,8 procent i mars

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 09:41 CEST

Under mars månad 2018 nyregistrerades 37 957 personbilar, en minskning med 3,8 procent jämfört med mars månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då mars detta år hade två färre registreringsdagar än mars 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Zy6x50wltm1x5dekrot6

Fortsatt stark utveckling för utrikesflyget 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 09:36 CEST

Under 2017 uppgick antalet passagerare i utrikestrafiken på svenska flyg­platser till 30,9 miljoner, jämnt fördelat på ankommande och avresande. Jämfört med året innan betyder det en ökning med 8 procent. Det var åttonde året i rad som antalet passagerare i utrikes linjefart och/eller charter ökade. Detta visar Trafikanalys officiella statistik om luftfart.

Enfos3cdpp2kttm8c1ju

Nya bilar minskade med 2,3 procent i februari

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 09:37 CET

Under februari månad 2018 nyregistrerades 27 815 personbilar, en minskning med 2,3 procent jämfört med februari månad föregående år. Trots det är februari 2018 historiskt sett den tredje högsta februarimånaden genom tiderna. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Rt9pqhsajpdvesumjojz

En procent av personbilarna är laddbara

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 09:43 CET

Vid årsskiftet 2017/18 fanns det 43 287 laddbara personbilar i trafik i Sverige, det motsvarar en procent av den svenska personbilsflottan. Högst andel laddbara personbilar i trafik har Stockholms län med 2,3 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Vazpsfp2xsdxcncm7o4n

Nya bilar minskade med 0,9 procent i januari

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 09:32 CET

Under januari månad 2018 nyregistrerades 23 815 personbilar, en minskning med 0,9 procent jämfört med januari månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

N51nggzxk0ebwztsw43f

Hur mycket är vi ute och cyklar?

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 13:57 CET

Hur utvecklas cyklingen i Sverige egentligen? Metoderna för cykelmätningar skiljer sig åt mellan olika kommuner och flödesmätningar som görs är ofta begränsade till starka cykelstråk nära centrum.

Iub6yfynnddgqho1fmbr

Tågen lika tillförlitliga nu som då

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 09:43 CET

Nio av tio persontåg anlände som senast fem minuter efter tidtabell under 2017. Det betyder att tågens tillförlighet har varit relativt oförändrad de senaste fem åren. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Acdgncxhnhdwy9ttmkxn

Tillgänglighet i det hållbara samhället

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 11:38 CET

​Generaldirektörerna för Trafikverket, Luftfartsverket, Trafikanalys, Sjöfartsverket och VTI deltog på Transportforum, Nordens största konferens inom transportsektorn och svarade på frågor om hur de skapar tillgänglighet i ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationssamordnare
  • johan.landin@trafa.se
  • 010-414 42 12

Om Trafikanalys pressrum

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Adress

  • Trafikanalys pressrum
  • Torsgatan 30
  • 113 21 Stockholm