G905bx8zwg9rbeamd3af

​Fortsatt kraftig ökning av paketförsändelser i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:40 CET

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Ökningen av antalet paket har varit stadig under den senaste elvaårsperioden. Det visar den officiella statistiken för postverksamhet i Sverige som Trafikanalys publicerar.

Upcarclji3nlbc3wounx

​Nya bilar ökade med 2,5 procent i november

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:32 CET

Under november månad 2017 nyregistrerades 33 193 personbilar, en ökning med 2,5 procent jämfört med november månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Ucj5mpae4pwjjyqxpduq

Nya bilar ökade med 0,1 procent i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 09:33 CET

Under oktober månad 2017 nyregistrerades 33 226 personbilar, en ökning med 0,1 procent jämfört med oktober månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Kwdqa0kmzghghgwqsvaz

​Trafikanalys föreslår sänkt bashastighet i tätort

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 10:29 CEST

Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste effekt­erna av en sänkt bas­hastighet finns i en förbättrad trafik­säkerhet och åt­gärden skulle därmed kunna bidra till Noll­visionen.

Fjeumprbxa2deazuruo2

​Hittills positiva effekter av svaveldirektivet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:14 CEST

Den 1 januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i fartygsbränsle. Två år senare visar Trafikanalys utvärdering att de avsedda positiva effekterna på luftkvaliteten har infriats.

Nde9f8dwcqw4cphmhige

​Rekordmånga spårvägsresor 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 09:34 CEST

Spårvägarna i Göteborg, Stockholm och Norrköping används allt mer. Antalet resor ökade i den nationella statistiken med 7 procent mellan 2015 och 2016 till en nivå som inte uppmätts tidigare. Det visar officiell statistik från Trafikanalys. Ökningen kan delvis bero på att möjligheterna att resa med spårvagn ökar i takt med att spåren blir längre och vagnarna fler.

Y1rzasjaaneod4egepwh

​Nya bilar minskade med 3,1 procent i september

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 09:33 CEST

Under september månad 2017 nyregistrerades 32 543 personbilar, en minskning med 3,1 procent jämfört med september månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Y1rzasjaaneod4egepwh

Nya bilar ökade med 8,9 procent i augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 09:33 CEST

Under augusti månad 2017 nyregistrerades 31 373 personbilar, en ökning med 8,9 procent jämfört med augusti månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Y1rzasjaaneod4egepwh

Nya bilar ökade med 2 procent i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2017 09:33 CEST

Under juli månad 2017 nyregistrerades 26 164 personbilar, en ökning med 2 procent jämfört med juli månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Ucj5mpae4pwjjyqxpduq

​Nya bilar ökade med 4,3 procent i juni

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 09:34 CEST

Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationssamordnare
  • johan.cvlslandinwzcpjgcc@tratapwfagf.se
  • 010-414 42 12

Om Trafikanalys pressrum

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Adress

  • Trafikanalys pressrum
  • Torsgatan 30
  • 113 21 Stockholm