Skip to main content

Nya bilar ökade med 10 procent

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 09:48 CEST

Dieselbilar uppgick till 54,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med
3,4 procentenheter jämfört med april föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,0 procent under april 2015.

Knappt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 33 999 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 246 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 325 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 920 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under april med 12,8 procent. Husbilar och husvagnar ökade med 25,7 respektive 7,7 procent under april 2016 jämfört med samma månad föregående år. Bland personbilarna så ökar både elhybrider och laddhybrider med över 100 procent jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under april 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarApril 2015April 2016Förändring i procent
Personbilar32 04735 24510,0
- därav bensin11 64313 47115,7
- därav diesel18 48619 1403,5
- därav el2862942,8
- därav elhybrider5041 013101,0
- därav laddhybrider355920159,2
- därav etanol/etanol flexifuel16861-63,7
- därav gas/gas flexifuel600341-43,2
Andel miljöbilar MB201315,517,2
Husbilar (delmängd av personbilar)8821 10925,7
Lastbilar5 0145 65612,8
Bussar7775-2,6
Släpvagnar (exkl. husvagnar)4 5845 51220,2
Husvagnar8078697,7
Traktorer49365132,0
MC2 4702 6447,0
Mopeder klass 11 4391 62112,6
Snöskotrar356230-35,4
Terränghjulingar639609-4,7

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för maj publiceras den 1 juni 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 019-17 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.