Skip to main content

​Nya bilar ökade med 4,3 procent i juni

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2017 09:34 CEST

Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,7 procent av nyregistreringarna, en minskning med
2,2 procentenheter jämfört med juni föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,4 procent under juni 2016.

Knappt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 38 630 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 1 251 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 361 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 20 520 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juni med 20 procent jämfört med samma månad föregående år. För bussar, terränghjulingar, mc och husvagnar minskade nyregistreringarna i juni, medans resterande fordonsslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon juni 2017
Fordonsslag Juni 2016 Juni 2017 Förändring i procent
Personbilar 38 237 39 881 4,3
- därav bensin 15 178 16 237 7,0
- därav diesel 20 204 20 206 0,0
- därav el 219 429 95,9
- därav elhybrider 969 1 574 62,4
- därav laddhybrider 1 137 1 185 4,2
- därav etanol/etanol flexi fuel 106 77 -27,4
- därav gas/gas bi-fuel 417 170 -59,2
Andel (procent) miljöbilar MB2013* 15,6 14,5
Husbilar (delmängd av personbilar) 992 1 152 16,1
Lastbilar 5 471 6 565 20,0
Bussar 166 37 -77,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 5 338 6 142 15,1
Husvagnar 609 567 -6,9
Traktorer 660 906 37,3
MC 1 806 1 555 -13,9
Mopeder klass 1 1 670 2 058 23,2
Snöskotrar 22 25 13,6
Terränghjulingar 585 452 -22,7

* Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2017 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för juli publiceras den 2 augusti 2017 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se
Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.