Skip to main content

Hur kan vi hjälpa ungdomar till meningsfull sysselsättning?

Blogginlägg   •   Jan 22, 2016 15:00 CET

Att träffa rätt personer som kan vägleda är avgörande. Detta tillsammans med att hjälpa ungdomar att förstå vad de är bra på och skapa nätverk och broar till meningsfull sysselsättning är viktiga frågor för Fryshuset.

Det finns ett stort utanförskap i Sverige, ungdomar som känner sig exkluderade av samhället. De varken studerar eller har jobb och saknar framtidstro. Meningsfull sysselsättning är avgörande för att bli en del, och kunna bidra, till vårt samhälle. Men hur kan vi hjälpa dessa ungdomar? Och framför allt, hur kan Fryshuset stötta dessa ungdomar? Detta var frågeställningen i vårt drömkunds-projekt och i detta blogginlägg kommer vi kort att presentera våra insikter och lösningar i från detta projekt.

Ungdomar som lever i ett utanförskap saknar oftast framtidstro, något som gör det svårt att tro att man själv ska lyckas.
– Det har gått snett för många av mina vänner, om de hade haft högre ambitioner så hade jag också haft högre mål, säger en av ungdomarna som vi pratade med.
– Lever du i utkanten av samhället är det väldigt lätt att isolera sig och bara identifiera sig med människor som lever i samma situation. När du inte ser några vägar framåt så är det väldigt lätt att lockas av snabba lösningar vid sidan av samhället, särskilt om de finns runt omkring dig hela tiden, förklarar Martin Hanberger, senior servicedesigner.
Att tidigt skapa förutsättningar för att kunna försörja sig och få ett eget boende är därför avgörande för att skapa hopp och motivation.

Trots att många ungdomar vill ändra sitt beteende och satsa på utbildning och att få jobb så är det sällan lätt. Många känner sig tyngda av andras förväntningar och stor press att de måste lyckas.
– Mina bröder har hamnat snett och både polisen och socialen har blivit inkopplad. Mamma har därför väldigt höga förväntningar på mig, berättar en av ungdomarna som vi pratat med.
Andras förväntningar skapar inte bara stress utan gör det också svårt att gå sin egen väg.
– Många känner stor press från familj, men även skolan och samhället att de måste lyckas. Att de snabbt måste bli självständiga, göra karriär och dra in pengar. Kultur, religion och icke-traditionella yrken gör det också ännu svårare att förstå vad man är bra på och vad man vill göra, förklarar Per Brolund, senior konceptdesigner.

Självkänsla och att känna sig själv är jätteviktigt för att våga gå sin egna väg och något som nästan alla ville ha hjälp och stöttning i.
– Nästan alla, oavsett om de kände ett utanförskap eller ej, upplever det svårt att förstå vad man är bra på och därmed också svårt att veta vad man vill satsa på, säger Martin Hanberger.
Att få testa nya saker i en trygg miljö och att få utbyta erfarenheter och tankar med andra i samma situation är därför väldigt viktigt. I ett prestationsfokuserat samhälle med hård konkurrens tycker många ungdomar att det är svårt att veta hur mycket de bör kämpa.
– Jag är orolig att jag inte kämpar tillräckligt hårt, förklarar en av ungdomarna.
Konkurrens och känslan av att alla andra kämpar ännu mer gör det väldigt svårt att slappna av, även när man skulle må bra av det. Stöd och stöttning i att både nå sina mål, men även i att hitta balans är något som många efterfrågar.

Fryshusets styrka är att de hjälper ungdomar att få nya perspektiv, att upptäcka förebilder och att de motiverar och stöttar ungdomar. Men allt som är bra kan bli ännu bättre, och här är tre utvecklingsområden där ungdomar tycker att Fryshuset kan bli ännu bättre:

  1. Gör det lättare att upptäcka Fryshuset.
    Öppna fler verksamheter och sänk trösklarna för att prova nya aktiviteter och upptäcka Fryshusets möjligheter.
  2. Korsbefrukta mer.
    Hitta nya sätt för olika verksamheter att mötas och på ett naturligt sätt få fler ungdomar att testa nya saker. Utöka också kontakten med näringslivet och andra sponsorer för att skapa relevanta och projektbaserade samarbeten.
  3. Stötta, dokumentera och paketera engagemang.
    Hjälp ungdomar att paketera erfarenheter och engagemang till kompetenser som värdesätts i arbetslivet eller för vidare utbildning. Att få hjälp med att kartlägga sina kompetenser både underlättar och motiverar att kämpa mot sina mål. Men det efterfrågas även stöttning i att hitta balans, hur kämpar man lagom mycket? Många ungdomar tycker det är svårt att förstå när de får slappna av. De vill nå sina mål utan att försaka sin hälsa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy